CÔNG TY ĐẠI LÝ VẬN TẢI QUỐC TẾ PHÍA BẮC

Thương hiệu được sử dụng trong lĩnh vực vận tải Quốc tế

1707375

22765

Bình chọn

Ý NGHĨA THƯƠNG HIỆU Xem chi tiết

Vòng tròn chia đôi nửa xanh nửa đỏ biểu tượng cho hai nửa đêm và ngày của quả địa cầu.
NF là hai chữ viết tắt tên giao dịch tiếng quốc tế của công ty NORTHERN FREIGHT COMPANY.
Màu sắc, bố cục của thương hiệu thể hiện đặc trưng nghề nghiệp: Dịch vụ giao nhận vận tải hàng hoá của Công ty Đại lý Vận tải Quốc tế phía bắc luôn sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của quý khách hàng suốt 24 giờ ngày đêm liên tục trên phạm vi toàn cầu.

 

Lĩnh vực sử dụng
Thương hiệu được sử dụng trong lĩnh vực vận tải Quốc tế
Thông tin khác