CÔNG TY TNHH MTV TM SX VĨNH HẢO

Sản xuất các loại ống nhựa dẻo PVC loại nhỏ. Chuyên cung cấp các loại ống luồn kẽm , ống thủ công mỹ nghệ, dây đan, dây cột đồ. Kích thước ống đặt theo yêu cầu từ 1L đến 20L.

800690

14558

Bình chọn

Ý NGHĨA THƯƠNG HIỆU Xem chi tiết
Lĩnh vực sử dụng

Sản xuất các loại ống nhựa dẻo PVC loại nhỏ. Chuyên cung cấp các loại ống luồn kẽm , ống thủ công mỹ nghệ, dây đan, dây cột đồ. Kích thước ống đặt theo yêu cầu từ 1L đến 20L.

Thông tin khác