SAPUWA

Ngành nghề KD :
Sản xuất nước uống tinh khiết đóng chai
*  
Kinh doanh hàng chuyên dùng ngành nước uống, mua bán lương thực - thực phẩm công nghệ.

2722125

30320

Bình chọn

Ý NGHĨA THƯƠNG HIỆU Xem chi tiết
Lĩnh vực sử dụng

Ngành nghề KD :
Sản xuất nước uống tinh khiết đóng chai
*  
Kinh doanh hàng chuyên dùng ngành nước uống, mua bán lương thực - thực phẩm công nghệ.

Thông tin khác