Công ty TNHH Quảng cáo Hội chợ Triển lãm & Dịch vụ Thương mại N.T.D.M

Tổ chức hội chợ triển lãm chuyên nghiệp trong và ngoài nước - Tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc - Dịch vụ quảng cáo, in ấn, bandron, cờ phướn, paneau, hộp đèn, Brochure, báo chí, ... Phương châm kinh doanh: "Uy tín, chất lượng, chuyên nghiệp" - Thương hiệu: Xây dựng với đối tác: "Uy tín chất lượng" "Thương hiệu Việt" - Sản phẩm chính: Tổ chức hội chợ triển lãm chuyên nghiệp trên toàn quốc.

386

345

Bình chọn

Ý NGHĨA THƯƠNG HIỆU Xem chi tiết
NTDM là "Người tiêu dùng mới". Logo 2 vòng tròn đỏ xanh lồng nhau tượng trưng cho trời đất. Nền vàng là giàu sang, kèm 5 ông sao sáng là chất lượng, phía trên là vương miện có chữ NTDM dưới vương miện là sự giao thương, 3 ông sao trong vương miện là 3 miền đất nước.
Lĩnh vực sử dụng
Tổ chức hội chợ triển lãm chuyên nghiệp trong và ngoài nước - Tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc - Dịch vụ quảng cáo, in ấn, bandron, cờ phướn, paneau, hộp đèn, Brochure, báo chí, ... Phương châm kinh doanh: "Uy tín, chất lượng, chuyên nghiệp" - Thương hiệu: Xây dựng với đối tác: "Uy tín chất lượng" "Thương hiệu Việt" - Sản phẩm chính: Tổ chức hội chợ triển lãm chuyên nghiệp trên toàn quốc.
Thông tin khác