CÔNG TY TÔN PHƯƠNG NAM

Tôn mạ kẽm, tôn mạ màu dạng cuộn

1896078

40310

Bình chọn

Ý NGHĨA THƯƠNG HIỆU Xem chi tiết

Thương hiệu Tôn Phương Nam – SSSC Tôn Việt Nhật với khẩu hiệu “che chở mọi công trình”. Tôn Phương nam là một đơn vị liên doanh giữa Tổng Công Ty Thép Việt Nam với Tập đoàn Sumitomo của Nhật Bản. Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn công nghệ Nhật Bản. Với mục tiêu “che chở mọi công trình”, cung cấp tôn lợp với chất lượng tốt nhât, thay thế cho hàng nại nhập, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong quá trình phát triển của đất nước.

Lĩnh vực sử dụng
Tôn mạ kẽm, tôn mạ màu dạng cuộn
Thông tin khác

Thương hiệu đã đực cấp GCN nhãn hiệu hàng hóa/sở hữu công nghiệp Cục sơ hữu trí tuệ - Bộ Khoa học công nghệ.