Quản cáo bên trái scrollbar
Quảng cáo bên phải scrollbar

NINH THUẬN TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Ngày đăng: 2018-06-21 09:18:48

Xác định phát triển khoa học và công nghệ gắn với phát triển sản xuất kinh doanh là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Ninh Thuận đã xây dựng và ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2016-2020.

Doanh nghiệp có vị trí đặc biệt quan trọng của nền kinh tế, là bộ phận chủ yếu tạo ra tổng sản phẩm trong nước (GDP). Những năm gần đây, hoạt động của doanh nghiệp đã có bước phát triển mạnh mẽ, góp phần giải phóng và phát triển sức sản xuất, huy động và phát huy nội lực vào phát triển kinh tế - xã hội, góp phần quyết định sức tăng trưởng kinh tế, tăng kim ngạch xuất khẩu, tăng thu ngân sách và tham gia giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội như: tạo công ăn việc làm cho người lao dộng, xoá đói giảm nghèo... Lợi ích cao hơn mà doanh nghiệp đem lại là tạo ra khối lượng hàng hoá và dịch vụ lớn hơn, phong phú và chất lượng tốt hơn, nâng cao mức tiêu dùng trong nước và tăng xuất khẩu, đó cũng là yếu tố giữ cho nền kinh tế ổn định và phát triển những năm qua.

Bộ trưởng Bộ KH&CN thăm gian hàng trưng bàu của các Doanh nghiệp tại Tech Demo 2017

 

Trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận có hơn 2.000 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó số lượng doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ chiếm trên 97%, là lực lượng đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, thời gian qua các doanh nghiệp của tỉnh gặp không ít khó khăn, hạn chế do phải vượt qua các rào cản kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, hàng hóa không ổn định, năng suất thấp, chưa tạo dựng thương hiệu để nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa và hội nhập quốc tế.

Là một tỉnh nắng nóng, khô hạn, điều kiện khí hậu khắc nghiệt, tuy nhiên Ninh Thuận lại được thiên nhiên ưu đãi, nhờ đó tạo nên nhiều sản phẩm nông nghiệp có tính đặc thù cao, chất lượng riêng biệt, độc đáo như cây nho, táo, măng tây, tỏi, dê, cừu, tôm giống... Từ những sản phẩm đặc thù này, tỉnh cũng đã xác định và đưa vào chương trình phát triển một số chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp.

Những năm gần đây, Ninh Thuận là một trong những địa phương quan tâm thúc đẩy và có nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động KH&CN nói chung và ứng dụng chuyển giao, đổi mới công nghệ nói riêng. Cụ thể, ngày 15/6/2011 UBND tỉnh có Quyết định số 1323/QĐ-UBND ban hành Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp về KH&CN tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011-2015. Qua 5 năm triển khai đã có 80 doanh nghiệp được hỗ trợ với kinh phí gần 1.5 tỷ đồng.

Trên cơ sở những kết quả đạt được giai đoạn 2011-2015,  tỉnh Ninh Thuận tiếp tục thúc đẩy việc hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo ra các giải pháp đồng bộ để nâng cao năng suất, chất lượng, đổi mới công nghệ, thương hiệu sản phẩm, hàng hóa và áp dụng hệ thống, mô hình, công cụ cải tiến trong quản lý hiện đại,.. đã được thực hiện thành công tại nhiều nước tiên tiến trên thế giới, góp phần quan trọng nâng cao tỷ trọng đóng góp của năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) vào tốc độ tăng GDP của tỉnh. Ngành KH&CN tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều chính sách, quy định mang tính bao quát, lâu dài, và các chính sách này đều xoáy sâu vào nhiệm vụ đóng góp, tác động của KH&CN vào quá trình sản xuất, phát triển của doanh nghiệp địa phương. Đặc biệt, trong những năm gần đây tỉnh Ninh Thuận cho thực hiện thí điểm tổ chức, quản lý hoạt động KH&CN theo cách tiếp cận hệ thống đổi mới sáng tạo. Trong đó, doanh nghiệp đóng vai trò trung tâm của hoạt động đổi mới sáng tạo, đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ tiên tiến, hiện đại cho doanh nghiệp; cơ quan quản lý nhà nước - Sở KH&CN kiến tạo môi trường cơ chế, chính sách, thúc đẩy liên kết, hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu đặt hàng nhiệm vụ KH&CN, chuyển giao công nghệ; Các tổ chức KH&CN tạo nguồn cung các giải pháp KH&CN. Hiện nay, Sở KH&CN đã lựa chọn một doanh nghiệp (Công ty TNHH Linh Đan là doanh nghiệp phát triển sản xuất các sản phẩm từ cây măng tây) tham gia thực hiện mô hình thí điểm này. Bên cạnh đó, để phát triển đồng bộ, gắn kết với các doanh nghiệp theo từng sản phẩm đặc thù cụ thể, tỉnh cũng đã thành lập Ban Phát triển các sản phẩm đặc thù (BPTSPĐT) của tỉnh, do Phó chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, Giám đốc Sở KH&CN làm Phó trưởng ban thường trực tham mưu kế hoạch triển khai, huy động các nguồn lực của các ngành, doanh nghiệp đầu tư KH&CN cho quá trình phát triển sản xuất, thương mại hóa các sản phẩm chủ lực của tỉnh.

Lãnh đọa UBND tỉnh thảm gian hàng của các doanh nghiệp có các sản phẩm đặc thù tại sự kiện 25 năm tái lập tỉnh Bình Thuận.

Điển hình trong giai đoạn 2016-2017, đặc biệt là năm 2017 đã tập trung chỉ đạo việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 399/QĐ-UBND ngày 20/3/2017 về Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2017: tổ chức 4 đợt thẩm định nội dung và kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp. Kết quả, có 47 doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân được xét hỗ trợ trên các lĩnh vực. Cụ thể, trên lĩnh vực sở hữu trí tuệ: hỗ trợ kinh phí cho 8 doanh nghiệp xây dựng nhãn hiệu; tư vấn hướng dẫn hồ sơ đăng ký cho 18 doanh nghiệp; hỗ trợ kinh phí xây dựng 5 nhãn hiệu của tỉnh: Măng tây Ninh Thuận, Trái cây Ninh Sơn, Rong sụn Ninh Thuận, Heo đen và Gà Thuận Bắc, mở rộng phạm vi bảo hộ cho sản phẩm chỉ dẫn địa lý Nho Ninh Thuận; lĩnh vực mã số mã vạch sản phẩm: hỗ trợ kinh phí cho một doanh nghiệp xây dựng đăng ký mã số mã vạch; tư vấn hướng dẫn hồ sơ đăng ký cho 3 doanh nghiệp và đã được Tổng cục Tiêu chuẩn – đo lường – chất lượng cấp mã vạch trong năm 2017; lĩnh vực áp dụng quản lý hệ thống tiên tiến: hỗ trợ 2 doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, HACCP và ISO 22.000, một doanh nghiệp đoạt Giải thưởng Chất lượng  quốc gia; hỗ trợ tham gia hội chợ công nghệ thiết bị, sự kiện KH&CN: hỗ trợ 8 doanh nghiệp tham gia 2 sự kiện “Ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ năm 2017” và “Techmart công nghệ thực phẩm tại TP.HCM”; lĩnh vực đổi mới công nghệ: hỗ trợ 2 doanh nghiệp có dự án ứng dụng và chuyển giao, đổi mới công nghệ với kinh phí gần 400 triệu đồng.

Bên cạnh đó, đã thí điểm quản lý hoạt động KH&CN theo cách tiếp cận hệ thống đổi mới, ươm tạo từ một đến hai doanh nghiệp để hình thành doanh nghiệp KH&CN và đóng vai trò trọng tâm của hoạt động đổi mới, trong đó hỗ trợ hình thành doanh nghiệp KH&CN: đã cấp chứng nhận cho một Doanh nghiệp KH&CN là Công ty cổ phần Giống cây trồng Nha Hố. Trên cơ sở đó, tập trung hỗ trợ Công ty cổ phần Giống cây trồng Nha Hố tham gia chương trình hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ về dây chuyền sản xuất giống ngô lai; tổ chức hướng dẫn doanh nghiệp đề xuất đặt hàng và được Bộ KH&CN phê duyệt hỗ trợ dự án từ Chương trình Nông thôn miền núi “Ứng dụng KH&CN để chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng bền vững trên vùng đất lúa thiếu nước tưới” do chính Công ty chủ trì thực hiện.

 

Hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp KH&CN trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng nông sản phẩm.

Kết hợp việc triển khai các nhiệm vụ KH&CN (thông qua hình thức thực hiện đề tài/dự án) phục vụ phát triển sản phẩm đặc thù: đã huy động nguồn lực của các ngành, doanh nghiệp để tập trung chỉ đạo xây dựng mô hình điểm về kinh doanh và giới thiệu các sản phẩm đặc thù của tỉnh phục vụ khách du lịch; tham mưu UBND tỉnh thống nhất nội dung triển khai hỗ trợ 3 điểm kinh doanh và giới thiệu, quảng bá sản phẩm đặc thù của tỉnh; công tác hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng đặt hàng triển khai các đề tài/dự án nghiên cứu triển khai thực nghiệm sản xuất đa dạng hóa các sản phẩm từ sản phẩm đặc thù của tỉnh; chủ động đề xuất các mô hình ứng dụng KH&CN phục vụ phát triển các sản phẩm đặc thù được tập trung đẩy mạnh. Trong năm 2017, ngành KH&CN đã chủ trì phối hợp với ngành nông nghiệp, UBND các huyện, thành phố tham mưu UBND tỉnh phê duyệt đặt hàng 4 nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng đối với 4 sản phẩm đặc thù, đó là: Ứng dụng kỹ thuật thâm canh Măng tây theo hướng công nghệ cao; Nghiên cứu đa dạng hóa sản phẩm thực phẩm từ cừu Ninh Thuận; Nghiên cứu sản xuất nho ứng dụng công nghệ cao; Tuyển chọn và phục tráng giống tỏi Phan Rang, với tổng kính phí lên đến 5 tỷ đồng (gắn liền 4 đơn vị nhận chuyển giao công nghệ và phối hợp trong quá trình nghiên cứu).

Những kết quả bước đầu của Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong hoạt động KH&CN giai đoạn 2016-2020 mang lại nhiều kết quả khả quan, góp phần thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2017 và Nghị quyết 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp của Chính phủ./

Theo:

Tin xem nhiều

ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN LIÊN HIỆP QUỐC VESAK 2019 ĐẶC SẮC LỄ HỘI ẨM THỰC CHAY 3 MIỀN

Ban tổ chức Đại lễ Phật Đản Vesak 2019 xin gửi đến quý doanh nghiệp, phật tử gần xa lời chúc mừng an lành và...

Thanh long bán giá cao, nông dân phấn khởi

Thời điểm hiện tại, giá bán thanh long ở Bình Thuận giao động 15.000 -16.000 đồng/kg. Với mức giá này, sau khi trừ các...

Giá cà phê hôm nay 15/2 "lặng sóng", giá tiêu thêm thông tin xấu

Theo ghi nhận trên thị trường nông sản hôm nay 15/2, sau ngày Vía Thần tài, thị trường cà phê tại Việt Nam "lặng...

Xây dựng nông thôn mới và mong ước của người dân

Không thể phủ nhận kết quả mà Chương trình XDNTM đem lại đối với nông dân trên khắp mọi vùng miền Tổ quốc. Tuy...

Ngư dân Khánh Hòa trúng đậm cá ngừ đại dương

Ngư dân Khánh Hòa trúng đậm cá ngừ đại dương ngay từ những chuyến biển đầu năm. Với số lượng đánh bắt được...

Bí quyết trồng tiêu có lời trong cơn bão giá của nông dân Thuận Hà

Trong khi nhiều hàng ngàn nông dân trồng tiêu "méo mặt" vì giá tiêu rớt thê thảm kéo dài lê thê qua nhiều năm thì ở...

Gia nhập CPTPP: Ngành chăn nuôi đã khó càng thêm khó?

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, nhiệm vụ năm 2019 của Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ NNPTNT...

Sắp xếp, cơ cấu lại DNNN: Hoàn thiện pháp luật để tạo bứt phá trong năm 2019

Theo Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, 2019 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, có tác động lớn đến...

TIN THƯƠNG HIỆU VIỆT

Banner bottom page 2
Banner bottom page