Quản cáo bên trái scrollbar
Quảng cáo bên phải scrollbar

Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2010 của tỉnh ĐắkLắk

Ngày đăng: 2016-11-09 10:29:49

Tải hồ sơ:

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH ĐẮK LẮK

 


 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


 

Số: 35/NQ-HĐND
 
Buôn Ma Thuột, ngày 22 tháng 12 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2010 của tỉnh ĐắkLắk

 


...

Theo: vanbanphapluat.com

Tải hồ sơ:

Sự kiện

Hướng tới sản xuất nông nghiệp sạch: Đưa khoa học về làng

Không phải là địa phương đầu tiên, nhưng với cách làm đưa nhà khoa học,...

Sẽ miễn thuế hàng hoá xuất khẩu để gia công

Ghi nhận ý kiến góp ý về những vướng mắc trong thực hiện thời gian qua,...

Ngành dệt may trước thách thức cuộc CMCN 4.0

GD&TĐ - Cũng như các ngành nghề khác, dệt may Việt Nam đang chịu rất nhiều áp...

Giá xăng có thể tăng nhẹ hôm nay

Đầu năm giá xăng trên thế giới có xu hướng đi lên, vì vậy, có thể kỳ...

Banner bottom page 2
Banner bottom page