banner-sapuwa
banner-quang-cao-2

Áp dụng công nghệ mới để xử lý nước thải

Ngày đăng 22/08/2022 00:54:33

Xử lý nước thải là quá trình loại bỏ chất thải từ nước thải như nước thải gia đình, thương mại và cơ quan. Nó bao gồm các quá trình xử lý, hóa học và sinh học để loại bỏ các ô nhiễm chất lượng và sản xuất nước thải được xử lý an toàn với môi trường.


Để hiểu rõ hơn Cục KH&CN quốc gia xin giới thiệu một số nghiên cứu bài đã được xuất bản chính thức và các bài viết được chấp nhận đăng ký trên hệ thống học thuật cơ sở dữ liệu.

Khoa học viễn tưởng

1. So sánh hiệu suất của các nhà máy xử lý nước thải trước và sau khi nâng cấp bằng cách sử dụng đánh giá mới kết hợp với phân tích kinh tế: Một trường hợp từ Tây Nam Trung Quốc

Mô hình sinh thái 10 tháng 8 năm 2022 Tập 472 (Ngày bìa: tháng 10 năm 2022) Điều 110077

Lingchi LiuXiaohong ZhangYanfeng Lyu

2. Hệ thống xử lý nước thải để cải thiện hiệu quả năng lượng dựa trên thuật toán tối ưu hóa bầy hạt

Báo cáo Năng lượng ngày 6 tháng 7 năm 2022 Tập 8 (Ngày bìa: tháng 11 năm 2022) Trang 8701-8708

Bingqin SuYuting LinChuangxue Rui

3. Xử lý và công nghệ nước thải sinh hoạt để cải thiện môi trường nông thôn ở Trung Quốc

Tạp chí Đại học King Saud - Khoa học ngày 12 tháng 7 năm 2022 Tập 34, Số 7 (Ngày bìa: tháng 10 năm 2022) Bài báo 102181

Yang BoWang Wen

4. Đánh giá tác động kinh tế và sự nóng lên toàn cầu của các quy trình xử lý bùn thải phổ biến ở Bắc Mỹ

Tạp chí Sản xuất sạch hơn 11 tháng 8 năm 2022 Tập 370 (Ngày bìa: 10 tháng 10 năm 2022) Điều 133539

Ziyi ZhuangBadr A. MohamedOmar Swei

5. Sự phân bố và nguy cơ của vi nhựa thải ra từ các nhà máy xử lý nước thải trong ngăn trên cạn và dưới nước

Tạp chí Quản lý Môi trường số 19 tháng 4 năm 2022 Tập 314 (Ngày bìa: 15 tháng 7 năm 2022) Điều 115067

Xing WanHaiyou HuangXuejun Pan

6. Phân tích kinh tế kỹ thuật và trung hòa cacbon cho các nhà máy xử lý nước thải

Công nghệ & Đổi mới Môi trường 13 tháng 1 năm 2022 Tập 26 (Ngày bìa: tháng 5 năm 2022) Điều 102302

Qunli ZhangYixiong YangGang Wang

7. Xử lý nước thải hiệu quả về chi phí bằng cách sử dụng vi tảo Chlorella vulgaris và ứng dụng của nó làm phân bón sinh học

Năng lượng Nexus 23 tháng 7 năm 2022 Tập 7 (Ngày bìa: tháng 9 năm 2022) Bài báo 100122

K. PoojaV. PriyankaV. Raghaosystem

8. Phép đo mềm chỉ số nước thải trong quy trình xử lý nước thải dựa trên hệ thống học tập rộng rãi chưa hoàn thiện

Máy tính phần mềm ứng dụng 11 tháng 12 năm 2021 Tập 115 (Ngày bìa: tháng 1 năm 2022) Điều 108235

Peng ChangLuLu ZhaoYing Xu

9. Các phương pháp xử lý bùn thải và khả năng thu hồi P: Hiện đại nhất

Tạp chí Quản lý Môi trường 27 tháng 4 năm 2022 Tập 315 (Ngày bìa: 1 tháng 8 năm 2022) Điều 115090

Matěj HušekJaroslav MoškoMichael Pohořelý

10. Làm giàu bùn nước thải từ quá trình xử lý trước yếm khí để thúc đẩy tiềm năng hóa trị của ấu trùng ruồi lính đen

Nghiên cứu Môi trường 11 tháng 5 năm 2022 Tập 212, Phần C (Ngày bìa: tháng 9 năm 2022) Điều 113447

Ratchaprapa RaksasatEman Alaaeldin AbdelfattahJun Wei Lim

11. Các cơ sở xử lý nước thải của bệnh viện chứng kiến ​​cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19

Tạp chí Quản lý Môi trường 15 tháng 2 năm 2022 Tập 309 (Ngày bìa: 1 tháng 5 năm 2022) Điều 114728

Zhi-Hua LiJia-Xing WangHan-Qing Yu

12. Kháng sinh quinolone trong các nhà máy xử lý nước thải với quy trình xử lý bùn hoạt tính: Xem xét về nguồn, nồng độ và loại bỏ

Quy trình An toàn và Bảo vệ Môi trường 9 tháng 2 năm 2022 Tập 160 (Ngày bìa: tháng 4 năm 2022) Trang 116-129

Mengyuan ZouWeijun TianTiantian Song

13. Tác động môi trường, công nghệ xử lý và hệ thống giám sát nước thải sinh hoạt trên tàu: Đánh giá

Khoa học về Môi trường Tổng thể 4 tháng 11 năm 2021 Tập 811 (Ngày bìa: 10 tháng 3 năm 2022) Điều 151410

Qing ChenWanqing WuFang Wei

14. Nguồn điểm hoặc không điểm: Đánh giá độc tính bằng cách sử dụng m-POCIS và phôi cá ngựa vằn trong các nhà máy xử lý nước thải thành phố và hệ thống đường thủy đô thị

Ô nhiễm Môi trường 6 tháng 10 năm 2021 Tập 292, Phần A (Ngày bìa: 1 tháng 1 năm 2022) Điều 118307

Peihong XieQiankun YanJing bạn

15. Hiệu quả xử lý nước thải của AOA-SBR dưới các giá trị C / P khác nhau và cơ chế loại bỏ nitơ và phốt pho của nó

Tạp chí Kỹ thuật Quy trình Nước ngày 22 tháng 4 năm 2022 Tập 47 (Ngày bìa: tháng 6 năm 2022) Điều 102774

Zebing NieMingxin HuoDejun Bian

16. Tối ưu hóa chiếu xạ siêu âm cường độ thấp để xử lý nước thải cường độ thấp trong lò phản ứng kỵ khí có vách ngăn

Tạp chí Kỹ thuật Hóa học Môi trường 3 tháng 6 năm 2022 Tập 10, Số 3 (Ngày bìa: tháng 6 năm 2022) Điều 108022

Shuai TianYichun ZhuXin Li

17. Lò phản ứng màng sinh học kỵ khí cố định hai pha (acidogenic-methanogenic) giúp tăng cường xử lý nước thải sinh hoạt bằng phương pháp sinh học: Các quan điểm thu
hồi năng lượng sinh học và các sản phẩm phụ giá trị gia tăng

Tạp chí Quản lý Môi trường 30 tháng 5 năm 2022 Tập 317 (Ngày bìa: 1 tháng 9 năm 2022) Điều 115388

Rodrigo B. CarneiroGisele M. GomesÁlvaro J. Santos-Neto

18. Các quy trình xử lý để loại bỏ các nguy cơ tiềm ẩn đối với môi trường và phục hồi giá trị nông học của bùn thải: Đánh giá

Ô nhiễm môi trường 24 tháng 11 năm 2021 Tập 293 (Ngày bìa: 15 tháng 1 năm 2022) Điều 118564

Son A. HoangNanthi BolanKadambot HM Siddique

19. Lò phản ứng sinh học kỵ khí và tảo tích hợp: Một phương pháp thay thế khái niệm đầy hứa hẹn cho việc xử lý nước thải thông thường

Công nghệ nguồn sinh học 13 tháng 10 năm 2021 Tập 343 (Ngày bìa: tháng 1 năm 2022) Điều 126115

Jixiang YangJules B. van LierFang Fang

20. Nguồn, số phận và chiến lược xử lý các loại virus điển hình trong hệ thống thu gom / xử lý nước thải đô thị: Đánh giá

Khử muối 23 tháng 4 năm 2022 Tập 534 (Ngày bìa: 15 tháng 7 năm 2022) Điều 115798

Jianju LiJing LiuLiangliang Wei

21. Xử lý điện ôxy hóa nước thải bằng cách sử dụng cực dương oxit kim loại hỗn hợp để khử nhiễm vi sinh vật

Tạp chí Kỹ thuật Quy trình Nước 17 tháng 5 năm 2022 Tập 48 (Ngày bìa: tháng 8 năm 2022) Điều 102858

Poulomi ChandraAnoop VermaDiptiman Choudhury

22. Những thay đổi về đặc tính hóa lý và nước rỉ rác của vi nhựa trong quá trình xử lý thủy nhiệt bùn nước thải

Nghiên cứu nước 17 tháng 7 năm 2022 Tập 222 (Ngày bìa: 15 tháng 8 năm 2022) Điều 118876

Xiaowei LiXuan WangJin Hur

23. Truy tìm ô nhiễm nguồn nước từ nguồn nước thải và hiệu quả xử lý nước thải dựa trên steroid: Sự phân bố pha nước hòa tan và lơ lửng

Khoa học về Môi trường Tổng thể 20 tháng 7 năm 2022 Tập 846 (Ngày bìa: 10 tháng 11 năm 2022) Điều 157510

Zorica JaukovićSvetlana GrujićMila Laušević

24. Xử lý nước thải - nước bằng sản xuất năng lượng sinh học, thu giữ và lưu trữ các-bon

Bầu khí quyển ngày 31 tháng 7 năm 2021 Tập 286, Phần 2 (Ngày bìa: tháng 1 năm 2022) Điều 131763

Israel Bernardo S. PobleteOfélia de Queiroz F. AraújoJosé Luiz de Medeiros

25. Xem xét dữ liệu kiểm kê cho quá trình xử lý nhiệt bùn nước thải

Quản lý chất thải 16 tháng 5 năm 2022 Tập 146 (Ngày bìa: 1 tháng 6 năm 2022) Trang 106-118

Huimin ChangYan ZhaoThomas H. Christensen

26. Phân hủy sinh học của diclofenac và ibuprofen trong lò phản ứng tầng sôi được áp dụng để xử lý nước thải vệ sinh trong điều kiện sinh axit và khử nitơ

Tạp chí Kỹ thuật Quy trình Nước 27 tháng 6 năm 2022 Tập 49 (Ngày bìa: tháng 10 năm 2022) Điều 102964

Luciana de Melo PireteFranciele P. CamargoMaria Bernadete Amâncio Varesche

27. Lịch sử phát triển và triển vọng kết hợp chặt chẽ giữa công nghệ xúc tác quang và công nghệ sinh học để xử lý chất ô nhiễm trong nước thải: Một đánh giá

Khoa học về Môi trường Tổng thể 25 tháng 4 năm 2022 Tập 835 (Ngày bìa: 20 tháng 8 năm 2022) Điều 155482

Kai LiuJunfeng ChenYuewei Yang

28. Đánh giá hiệu suất của các lò phản ứng chăn ga gối kỵ khí dòng chảy hỗn hợp với các phương tiện trơ khác nhau để xử lý nước thải

Báo cáo Công nghệ Nguồn sinh học 3 tháng 5 năm 2022 Tập 18 (Ngày bìa: tháng 6 năm 2022) Điều 101075

Bina Birenkumar PatelParesh H. Rana

29. Hiệu quả của một vùng đất ngập nước được xây dựng tổng hợp quy mô lớn để loại bỏ thuốc trừ sâu trong nước thải từ nhà máy xử lý nước thải

Khoa học về Môi trường Tổng thể 7 tháng 6 năm 2022 Tập 838, Phần 4 (Ngày bìa: 10 tháng 9 năm 2022) Điều 156568

Chong ChenJiahong LuoLimin Ma

30. Tăng cường xử lý sơ cấp để sản xuất năng lượng ròng từ nước thải - Làm rõ di truyền của con đường cơ chất-axetat-mêtan trong quá trình phân hủy kỵ khí

Tạp chí Kỹ thuật Hóa học số 6 tháng 11 năm 2021 Tập 431, Phần 4 (Ngày bìa: 1 tháng 3 năm 2022) Điều 133416

Huichuan ZhuangGiin-Yu Amy TanShao-Yuan Leu

31. Xử lý bùn phân và nước thải bằng than sinh học gỗ thông để giảm vi khuẩn trong nước thải và các chất ô nhiễm vô cơ rửa trôi

Nghiên cứu nước 25 tháng 6 năm 2022 Tập 221 (Ngày bìa: 1 tháng 8 năm 2022) Điều 118775

Matthew MameraJohan J. van TolMakhosazana P. Aghoghovwia

32. Mô hình hóa và tối ưu hóa hệ thống xử lý nước thải dựa trên tảo và phục hồi tài nguyên (STaRR)

Tạp chí Kỹ thuật Hóa học Môi trường 5 tháng 1 năm 2022 Tập 10, Số 2 (Ngày bìa: tháng 4 năm 2022) Điều 107139

ISA Abeysiriwardana-ArachchigeH. MK Delanka-PedigeN. Nirmalakhandan

33. Từ chối và tắc nghẽn màng của quá trình chưng cất màng sợi rỗng tiếp xúc trực tiếp ngập nước như sau xử lý cho lò phản ứng sinh học tầng sôi kỵ khí xử lý nước thải sinh hoạt

Bầu khí quyển ngày 12 tháng 2 năm 2022 Tập 296 (Ngày bìa: tháng 6 năm 2022) Bài báo 133964

Hari ChangDaeeun KwonJeonghwan Kim

34. Chất hấp phụ tái tạo từ cặn rắn của bùn thải hóa lỏng thủy nhiệt để xử lý nước thải

Khoa học về Môi trường Tổng thể 2 tháng 6 năm 2022 Tập 838, Phần 3 (Ngày bìa: 10 tháng 9 năm 2022) Điều 156418

A. SanerP. N. CarvalhoK. Anastasakis

35. Các bài toán tối ưu hóa tuân theo các bất đẳng thức quan hệ mờ cộng-ukasiewicz-tích với các ứng dụng trong hệ thống xử lý nước thải đô thị
Khoa học thông tin ngày 19 tháng 1 năm 2022 Tập 591 (Ngày bìa: tháng 4 năm 2022) Trang 49-67

Jianjun QiuXiaopeng Yang

36. Mô tả không nhắm mục tiêu của chất hữu cơ hòa tan từ nhà máy xử lý nước thải bằng FT-ICR-MS: Một nghiên cứu điển hình về nước thải bệnh viện
Tạp chí Kỹ thuật Quy trình Nước ngày 24 tháng 5 năm 2022 Tập 48 (Ngày bìa: tháng 8 năm 2022) Điều 102834

Shuchai GanPeishan WuJiachuan Pan

37. Diệt vi rút trong quá trình xử lý nước thải bằng lò phản ứng sinh học màng kỵ khí (AnMBR): Vai trò của tắc nghẽn màng
Nghiên cứu nước ngày 12 tháng 1 năm 2022 Tập 211 (Ngày bìa: 1 tháng 3 năm 2022) Điều 118055

Jinfan ZhangBaolei WuRong Chen

38. Tác dụng loại bỏ của hỗn hợp tro đáy sinh khối đối với phân lân nước thải và ứng dụng của nó trong nhà máy xử lý nước thải nông thôn
Khoa học về Môi trường Tổng thể 21 tháng 12 năm 2021 Tập 812 (Ngày bìa: 15 tháng 3 năm 2022) Điều 152549

Jian CuiJinfeng LiDongrui Yao

39. Đồng xử lý hiệu quả hệ thống thoát nước mỏ axit tổng hợp và nước thải sinh hoạt bằng cách sử dụng hệ thống xử lý thụ động nhiều đơn vị bổ sung với nước dùng lên men ủ chua làm nguồn cacbon

Tạp chí Quản lý Môi trường 28 tháng 2 năm 2022 Tập 310 (Ngày bìa: 15 tháng 5 năm 2022) Điều 114803

Haixia WangMingliang ZhangXuemei Han

40. Xử lý bùn thải tăng cường thông qua quá trình phân hủy kỵ khí song song ở cấp độ trung bì trên
Tạp chí Quản lý Môi trường 11 tháng 8 năm 2022 Tập 320 (Ngày bìa: 15 tháng 10 năm 2022) Điều 115850

Dilek ErdirencelebiGool Mohammad Ebrahimi

41. Sản xuất nhiệt và điện kết hợp dựa trên khí hóa bùn thải: Một giải pháp tiết kiệm năng lượng cho các nhà máy xử lý nước thải
Chuyển đổi và quản lý năng lượng: X 30 tháng 12 năm 2021 Tập 13 (Ngày bìa: tháng 1 năm 2022) Điều 100171

Paola BrachiSimona Di FraiaLaura Vanoli

42. Internet vạn vật giám sát an toàn hệ thống xử lý nước thải thoát nước

Nghiên cứu Môi trường ngày 17 tháng 8 năm 2021 Tập 203 (Ngày bìa: tháng 1 năm 2022) Điều 111899

Priyan Malarvizhi KumarChoong Seon Hong

43. Quá trình nitrit hóa một phần, anammox và khử nitrat hóa đồng thời để xử lý nước thải đô thị mô phỏng trong lò phản ứng lọc sinh học một giai đoạn
Bầu khí quyển 25 tháng 8 năm 2021 Tập 287, Phần 1 (Ngày bìa: tháng 1 năm 2022) Điều 131974

Xiaozhong HuangYi WangTian Shao

44. Xử lý tổng hợp chất thải thực phẩm với nước thải và bùn thải: Phân tích năng lượng và khí thải carbon với các tác động kinh tế
Khoa học về Môi trường Tổng thể 24 tháng 2 năm 2022 Tập 825 (Ngày bìa: 15 tháng 6 năm 2022) Bài báo 154052

Asad IqbalFeixiang ZanGuanghao Chen

45. Nuôi cấy nhanh chóng và làm giàu vi khuẩn anammox chỉ sử dụng bùn hoạt tính truyền thống làm chất cấy và chất mang sinh học trong xử lý nước thải thực cường độ thấp
Công nghệ nguồn sinh học 21 tháng 5 năm 2022 Tập 358 (Ngày bìa: tháng 8 năm 2022) Điều 127354

Xiaofei GongLiang ZhangYongzhen Peng

46. ​​Đánh giá tác động của các phương pháp xử lý nước thải tương phản đối với động lực dinh dưỡng trên lưu vực sông Wensum, Vương quốc Anh
Khoa học về Môi trường Tổng thể 7 tháng 9 năm 2021 Tập 804 (Ngày bìa: 15 tháng 1 năm 2022) Điều 150146

Richard J. CooperRichard J. WarrenKevin M. Hiscock

47. Sự hiệp lực của quá trình axit hóa thủy phân và vi khuẩn khử sunfat để sản xuất axit và khử lưu huỳnh trong lò phản ứng có vách ngăn kỵ khí: Xử lý nước thải có hàm lượng sunfat cao

Tạp chí Kỹ thuật Hóa học số 26 tháng 4 năm 2022 Tập 444 (Ngày bìa: 15 tháng 9 năm 2022) Điều 136611

Jun LiSalma Tabassum

48. Tăng cường khả năng cô đặc bùn thải và khả năng tự cung cấp năng lượng với các công cụ kiểm soát quy trình tiên tiến trong nhà máy xử lý nước thải quy mô lớn
Nghiên cứu nước 29 tháng 7 năm 2022 Tập 222 (Ngày bìa: 15 tháng 8 năm 2022) Điều 118924

MS Romero-GüizaX. Chất dẻoJ. Palatsi

49. Đạt được việc loại bỏ chất dinh dưỡng sinh học trong một nhà máy xử lý nước thải cũ thông qua sửa đổi quy trình - Một nghiên cứu mô phỏng và thực nghiệm
Tạp chí Kỹ thuật Quy trình Nước 29 tháng 11 năm 2021 Tập 45 (Ngày bìa: tháng 2 năm 2022) Điều 102461

Reshma Mohan TH. N. ChanakyaLakshminarayana Rao

50. Ảnh hưởng của lực cản bên ngoài đối với quá trình khử muối điện hóa của vi sinh vật, xử lý nước thải, phục hồi năng lượng và tài nguyên
Đánh giá và công nghệ năng lượng bền vững 10 tháng 11 năm 2021 Tập 49 (Ngày bìa: tháng 2 năm 2022) Điều 101718

Abdullah Al-Mamun

51. Một hệ thống hồi lưu khử mùi kết hợp và dòng chảy thủy triều đã xây dựng vùng đất ngập nước để xử lý nước thải
Tạp chí Kỹ thuật Hóa học Môi trường 8 tháng 12 năm 2021 Tập 10, Số 1 (Ngày bìa: tháng 2 năm 2022) Điều 106953

Hao ZhengLei JiangFangying Ji

52. Lưu trữ ngoài trời có và không có phân trộn như các phương pháp xử lý sau xử lý để phân hủy dư lượng dược phẩm trong bùn thải được phân hủy kỵ khí và khử nước
Khoa học về Môi trường Tổng thể 2 tháng 11 năm 2021 Tập 806, Phần 3 (Ngày bìa: 1 tháng 2 năm 2022) Điều 151271

Sahar S. DalahmehGunnar ThorsénHåkan Jönsson

53. Một công nghệ lọc sinh học tiên tiến để giảm sự phát tán ra môi trường của các chất ô nhiễm mới nổi và phát thải mùi trong quá trình xử lý nước thải đô thị
Khoa học về Môi trường Tổng thể 28 tháng 8 năm 2021 Tập 803 (Ngày bìa: 10 tháng 1 năm 2022) Điều 149966

M. De SanctisS. MurgoloC. Di Iaconi

54. Sự phân nhánh động học của một mô hình xử lý nước thải với nhiễu động bậc cao nói chung
Kết quả môn Vật lý 7 tháng 7 năm 2022 Tập 39 (Ngày bìa: tháng 8 năm 2022) Bài báo 105799

Yassine SabbarAnwar ZebJiraporn Pongsopa

55. Chế tạo thiết bị chưng cất năng lượng mặt trời để xử lý và lọc nước thải
Công nghệ tách và lọc 10 tháng 1 năm 2022 Tập 286 (Ngày bìa: 1 tháng 4 năm 2022) Điều 120468

Bo GeChenglong LiZhaozhu Zhang

56. Đánh giá một cách có hệ thống các yếu tố tiến bộ và hạn chế của việc sử dụng hệ thống nhiều lớp đất để xử lý nước thải nông thôn ở Trung Quốc: Từ các khía cạnh kinh tế, xã hội và môi trường

Tạp chí Quản lý Môi trường 17 tháng 3 năm 2022 Tập 312 (Ngày bìa: 15 tháng 6 năm 2022) Điều 114912

Yan XuHouyu LiLu Tan

57. Mô hình hóa loại bỏ chất dinh dưỡng bằng lò phản ứng sinh học màng tại nhà máy xử lý nước thải sử dụng mô hình học máy
Tạp chí Kỹ thuật Quy trình Nước 5 tháng 1 năm 2022 Tập 46 (Ngày bìa: tháng 4 năm 2022) Điều 102521

Muhammad YaqubWontae Lee

58. Một ứng dụng mới của phương pháp tuyển nổi ôzôn hòa tan trong việc làm đặc bùn nước thải: Điều tra hiệu suất và cơ chế
Khoa học về Môi trường Tổng thể 23 tháng 6 năm 2022 Tập 842 (Ngày bìa: 10 tháng 10 năm 2022) Điều 156874

Tingting XiaoLingjun ZhangBin Dong

59. Bất hoạt vi khuẩn kháng thuốc kháng sinh và các gen kháng thuốc của chúng trong nước thải bằng cách áp dụng điện trường xung
Tạp chí Vật liệu Nguy hiểm 30 tháng 9 năm 2021 Tập 424, Phần A (Ngày bìa: 15 tháng 2 năm 2022) Điều 127382
Takashi FurukawaTakahisa UenoKazunari Sei

60. Màng sinh học dẫn điện trong chăn bùn kỵ khí dòng chảy nâng cao khả năng thu hồi biomethane từ nước thải thành phố dưới nhiệt độ môi trường
Công nghệ nguồn sinh học ngày 22 tháng 7 năm 2022 Tập 361 (Ngày bìa: tháng 10 năm 2022) Điều 127658

Yingdi ZhangNajiaowa YuYang Liu

Theo: https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/22216/ap-dung-cong-nghe-moi-de-xu-ly-nuoc-thai.aspx
Ngày đăng 22/08/2022 00:54:33
1 views
Các tin khác
«   12345  »
Trang chủDanh bạ doanh nghiệpSở hữu trí tuệVăn bản pháp lýChương trình thương hiệuThông tin doanh nghiệp