banner-sapuwa
banner-quang-cao-2

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chính thức công bố Hướng dẫn chuyển đổi số cho doanh nghiệp

Ngày đăng 16/06/2021 03:34:46

Tài liệu Hướng dẫn này được xây dựng bởi các chuyên gia Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, phối hợp với Dự án USAID LinkSME triển khai thực hiện.

Ngày 14/6, lần đầu tiên tại Việt Nam, tài liệu hướng dẫn chuyển đổi số cho doanh nghiệp (DN) được công bố nhằm đưa ra các kiến thức, lộ trình và các giải pháp công nghệ chuyển đổi số cho DN Việt Nam.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chính thức công bố Hướng dẫn chuyển đổi số cho doanh nghiệp.

Theo thông tin tổng hợp từ tài liệu Hướng dẫn, Báo cáo của Cisco & IDC năm 2020 về mức độ trưởng thành số của các DN nhỏ và vừa (DNNVV) tại 14 quốc gia thuộc khu vực Châu Á Thái Bình Dương đã cho thấy 31% DN đang ở giai đoạn đầu của CĐS, giảm 8% so với năm 2019; 53% các DN đang trong giai đoạn tiếp theo (“Observer” - “Quan sát”), tăng 3% so với năm 2019; 13% DN trong giai đoạn “Thách thức” (Challenger) và 3% các DN đã “Trưởng thành” (“Native”), tăng lần lượt 4% và 1% so với năm 2019. Điều đó cho thấy các DNNVV chủ yếu vẫn đang tìm hiểu và mới ở bước đầu của CĐS.

Tài liệu Hướng dẫn chuyển đổi số cho doanh nghiệp lần đầu tiên đã được công bố công khai tại địa chỉ http://ebook.business.gov.vn, nhằm đưa ra các kiến thức, lộ trình và các giải pháp công nghệ chuyển đổi số cho doanh nghiệp tham khảo.

Theo các chuyên gia của Chương trình hỗ trợ DN CĐS giai đoạn 2021-2025 của Bộ KH&ĐT, lộ trình CĐS cho DNNVV tại Việt Nam được khuyến nghị thông qua các giai đoạn phổ biến sau: giai đoạn chuẩn bị và 03 giai đoạn để thực hiện chuyển đổi dần từ “doing digital” sang “being digital”. 

Các giai đoạn này là tương đối, tùy vào tình trạng thực tế, mục tiêu và tiềm lực của từng DN có thể thực hiện song song hoặc nối tiếp nhau, cụ thể:

Giai đoạn chuẩn bị: Xác định mục tiêu và chiến lược chuyển đổi số.

Giai đoạn 1: Chuyển đổi số mô hình kinh doanh như: Áp dụng công nghệ số (CNS) để mở rộng hệ thống kênh phân phối, tiếp thị, bán hàng và nâng cao hiệu quả hoạt động chăm sóc khách hàng, hình thành trải nghiệp khách hàng; từng bước triển khai áp dụng CNS cho chuỗi cung ứng (kết nối quản lý hàng tồn kho, sản xuất, mua hàng đầu vào); áp dụng CNS cho nghiệp vụ kế toán, tài chính; Xây dựng khung cơ sở dữ liệu chung về kinh doanh, cung ứng và kế toán; xây dựng chính sách bảo mật kinh doanh, dữ liệu và áp dụng các công cụ bảo mật…

Tài liệu Hướng dẫn này được xây dựng bởi các chuyên gia Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, phối hợp với Dự án USAID LinkSME triển khai thực hiện. (Ảnh: minh họa)

Giai đoạn 2: Chuyển đổi số mô hình quản trị (bao gồm quy trình sản xuất, quy trình công nghệ…) như: Hoàn thiện mô hình quản trị và xác định các yêu cầu về dữ liệu tích hợp cho bước tiếp theo; Xây dựng và hoàn thiện mô hình quản trị đi từ cơ cấu tổ chức, con người, chính sách, quy trình cho tất cả các mảng nghiệp vụ chức năng của doanh nghiệp; xây dựng chỉ tiêu quản trị (KPI/OKR) và hệ thống báo cáo quản trị, và yêu cầu cơ sở dữ liệu; xác định các yêu cầu phục vụ mục đích tích hợp, chuyển đổi số toàn diện; áp dụng CNS cho hệ thống báo cáo quản trị…

Giai đoạn 3: Kết nối kinh doanh và quản trị, đổi mới sáng tạo để tạo ra sản phẩm, dịch vụ mới như: Áp dụng CNS để từng bước kết nối các hệ thống hiện có thành một hệ thống thông tin xuyên suốt từ kinh doanh đến các nghiệp vụ quản trị trong doanh nghiệp; xây dựng cơ sở dữ liệu chung trong toàn bộ DN; Đầu tư vào đổi mới sáng tạo.

Đặc biệt, đây là tài liệu đầu tiên tổng kết được bản đồ các giải pháp công nghệ, đánh giá một cách độc lập tổng quan về ưu, nhược điểm của các giải pháp, so sánh mức độ sẵn sàng của các giải pháp trong nước và quốc tế trên thị trường Việt Nam để các DN tham khảo, tìm kiếm được giải pháp phù hợp nhất với điều kiện của DN mình.

Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) phối hợp thực hiện. Chương trình hướng tới mục tiêu đến năm 2025, 100% doanh nghiệp được nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; Tối thiểu 100.000 doanh nghiệp được hỗ trợ kỹ thuật về chuyển đổi số; Tối thiểu 100 doanh nghiệp được hỗ trợ là mô hình chuyển đổi số điển hình thành công để lan tỏa và nhân rộng; Thiết lập mạng lưới chuyên gia gồm tối thiểu 100 tổ chức, cá nhân tư vấn, cung cấp giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số cho doanh nghiệp, hỗ trợ phát triển các nền tảng số.

Các giải pháp công nghệ chuyển đổi số cho doanh nghiệp tham khảo tại địa chỉ http://ebook.business.gov.vn. Tài liệu Hướng dẫn này được xây dựng bởi các chuyên gia Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, phối hợp với dự án USAID LinkSME triển khai thực hiện.

Theo: Doanh nghiệp và Hội nhập
Ngày đăng 16/06/2021 03:34:46
1 views
Các tin khác
«   12  »
Trang chủDanh bạ doanh nghiệpSở hữu trí tuệVăn bản pháp lýChương trình thương hiệuThông tin doanh nghiệp