banner-sapuwa
banner-quang-cao-2

Chỉ thị 1618/CT-KTNN năm 2011 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ và nâng cao chất lượng kiểm toán do Kiểm toán Nhà nước ban hành

Ngày đăng 03/11/2016 07:53:22
Tải hồ sơ File Word

Số hiệu: 1618/CT-KTNN Loại văn bản: Chỉ thị Ngày ban hành: 2011-10-17
Người ký: Đinh Tiến Dũng

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Số: 1618/CT-KTNN Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2011
 
CHỈ THỊ
VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG VỤ VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KIỂM TOÁN
Thời gian qua, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã thực hiện đồng bộ và đều khắp nhiều giải pháp để tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ và nâng cao chất lượng kiểm toán. Toàn ngành đã tích cực thực hiện Kết luận số 14/KL-BCS ngày 11/02/2010 của Ban cán sự Đảng KTNN về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, kiểm toán viên nhà nước (KTV) trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Chỉ thị số 364/CT-KTNN ngày 11/02/2010 của Tổng KTNN về triển khai nhiệm vụ công tác năm 2010; Công văn số 951/KTNN-TCCB ngày 26/8/2010 của KTNN về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 364/CT-KTNN. Kết quả đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong việc nâng cao bản lĩnh chính trị, nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, KTV và góp phần nâng cao chất lượng kiểm toán, hoàn thành toàn diện kế hoạch công tác. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong quản lý và thực hiện nhiệm vụ kiểm toán, ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán, cụ thể như sau:


TẢI FILE 

Ngày đăng 03/11/2016 07:53:22
Tải hồ sơ File Word
1 views
Các tin khác
«   123  »
Trang chủDanh bạ doanh nghiệpSở hữu trí tuệVăn bản pháp lýChương trình thương hiệuThông tin doanh nghiệp