banner-sapuwa
banner-quang-cao-2

Chuyển đổi số mạnh mẽ trong hoạt động nghiệp vụ của KBNN

Ngày đăng 29/12/2022 00:47:36

Chiều ngày 27/12, Kho bạc Nhà nước (KBNN) tổ chức họp báo kết quả công tác trọng tâm năm 2022 của hệ thống KBNN. Phó Tổng Giám đốc KBNN Trần Thị Huệ chủ trì buổi họp báo, tham dự còn có đại diện lãnh đạo một số đơn vị trong hệ thống KBNN và đông đảo phóng viên đến từ các báo, đài.

Phó Tổng Giám đốc KBNN Trần Thị Huệ chủ trì buổi họp báo

Kiểm soát thu chi linh hoạt

Tại buổi họp báo, thông tin về kết quả hoạt động trọng tâm của KBNN trong năm 2022, ông Lê Văn Khoa Phó Vụ trưởng Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế - KBNN cho biết, tính đến hết ngày 20/12/2022, lũy kế thu NSNN trong cân đối đạt 1.727.511 tỷ đồng, bằng 122,37% so với dự toán năm 2022 được giao, trong đó thu NSTW đạt 121,48% so với dự toán; thu NSĐP đạt 123,35% so với dự toán. Đồng thời, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát chi đạt 895.195 tỷ đồng, bằng 80,5% dự toán chi thường xuyên năm 2022 của ngân sách nhà nước qua KBNN (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng. Đối với dự toán chi thường xuyên năm 2022 của ngân sách nhà nước qua KBNN đã bao gồm cải cách tiền lương và tinh giảm biên chế và dự toán từ năm trước chuyển sang là 1.112.194 tỷ đồng).

Thông qua công tác kiểm soát chi thường xuyên NSNN, hệ thống KBNN đã phát hiện 908.614 khoản chi chưa đủ điều kiện thanh toán theo quy định, đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết. Số thực từ chối thanh toán là 4.207 món, tương đương với 451 tỷ đồng.

Tính đến ngày 20/12/2022, lũy kế vốn đầu tư công năm 2022 kiểm soát, thanh toán qua KBNN là 403.160,6 tỷ đồng, bằng 67,9% tổng nguồn vốn thuộc kế hoạch vốn (KHV) kéo dài và kế hoạch năm 2022 Thủ tướng Chính phủ giao, kiểm soát chi qua KBNN (kế hoạch là 593.708 tỷ đồng), bằng 60,9% tổng nguồn vốn thuộc KHV kéo dài và KHV 2022 Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh giao, kiểm soát chi qua KBNN (kế hoạch là 661.477,8 tỷ đồng).

Toàn cảnh buổi họp báo

Thông qua công tác kiểm soát chi đầu tư, hệ thống KBNN đã phát hiện 90.932 khoản chi chưa đủ điều kiện thanh toán theo quy định, đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết. Số thực từ chối thanh toán là 934 món, tương đương với 60,1 tỷ đồng.

Huy động vốn đạt yêu cầu

Công tác huy động vốn cho ngân sách nhà nước cũng đạt mục tiêu Quốc hội và Chính phủ đề ra. Phát biểu tại buổi họp báo, Cục trưởng Cục Quản lý Ngân quỹ Lưu Hoàng cho biết, trong năm 2022, công tác điều hành ngân quỹ nhà nước đạt hiệu quả tốt, tính đến ngày 20/12/2022, KBNN đã tạm nộp vào NSTW 1.200 tỷ đồng từ nguồn thu hoạt động nghiệp vụ. Dự kiến năm 2022, tổng số tiền nộp vào ngân sách nhà nước từ nguồn thu nghiệp vụ của KBNN lên tới gần 15.700 tỷ đồng.

Trong năm 2022, KBNN đã phát hành trái phiếu Chính phủ (TPCP) với khối lượng đáp ứng nhu cầu bù đắp bội chi và trả nợ gốc đến hạn của NSTW, phù hợp với khả năng thu của NSTW và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, duy trì hoạt động của thị trường trái phiếu Chính phủ (TPCP); tập trung phát hành TPCP kỳ hạn dài từ 5 năm trở lên nhằm tiếp tục tái cơ cấu danh mục nợ TPCP, góp phần bảo đảm an toàn, bền vững nợ công theo chủ trương của Đảng và Quốc hội; điều hành lãi suất phát hành TPCP phù hợp với nguyên tắc thị trường và định hướng điều hành chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ của Chính phủ.

Tính đến hết ngày 20/12/2022, KBNN đã huy động được 203.222 tỷ đồng, kỳ hạn phát hành TPCP bình quân 12,67 năm; Lãi suất phát hành TPCP bình quân 3,41%/năm và kỳ hạn còn lại bình quân danh mục TPCP 9,09 năm. Hoạt động thị trường TPCP được duy trì thường xuyên, đảm bảo khả năng huy động vốn của ngân sách trung ương và làm tham chiếu cho thị trường vốn.

CCHC để minh bạch thu chi

Tại buổi họp báo, phóng viên rất quan tâm về vấn đề cải cách thủ tục hành chính trong việc kiểm soát chi tại KBNN. Phóng viên Báo Tiền Phong đề nghị Lãnh đạo KBNN làm rõ vì sao các khoản chi đầu tư công bị từ chối đến 934 món?

Phóng viên  đặt câu hỏi về tại buổi họp báo

Trả lời các câu hỏi của phóng viên, Vụ trưởng Vụ Kiểm soát chi Trần Mạnh Hà cho biết, hệ thống KBNN luôn xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, được thực hiện thường xuyên, liên tục và được triển khai quyết liệt và đồng bộ cả trong hoạt động nghiệp vụ và quản trị nội bộ góp phần quan trọng vào hoạt động CCHC của ngành Tài chính. Trong năm 2022, hệ thống KBNN tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động nghiệp vụ và quản trị nội bộ; Tiếp tục duy trì cung cấp 100% thủ tục qua Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 4; 100% các đơn vị thuộc đối tượng bắt buộc đã tham gia DVCTT (khoảng 97.000 đơn vị); hoạt động giao dịch với KBNN 24/7, số lượng chứng từ chi NSNN phát sinh hàng tháng đạt trên 99%, lượng giao dịch trung bình mỗi ngày từ 100.000 đến 150.000 giao dịch. Việc áp dụng Hệ thống DVCTT đã giúp các đơn vị sử dụng ngân sách tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, đặc biệt là ở các địa phương miền núi, vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn. Hệ thống DVCTT cũng thể hiện rõ nét hiệu quả của mình nhất là trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Vụ trưởng Vụ Kiểm soát chi Trần Mạnh Hà trả lời các câu hỏi của phóng viên

Đối với KBNN, thực hiện DVCTT góp phần hiện đại hóa công tác kiểm soát chi NSNN, bảo đảm minh bạch về hồ sơ, chứng từ, nội dung kiểm soát và thời hạn kiểm soát. Đây là bước đi đầu tiên để thực hiện quy trình kiểm soát chi điện tử trong thời gian tới. “Việc kiểm soát chi đầu tư đã được giảm thời gian từ 7 ngày xuống còn 3 ngày, tạo thuận lợi tối đa cho các đơn vị trong việc giải ngân vốn đầu tư công. Tuy nhiên, quy trình kiểm soát chi vẫn phải thực hiện đúng quy định của pháp luật. Trong quá trình kiểm soát chi, chúng tôi thấy một số chứng từ không hợp lệ nên đã yêu cầu các đơn vị bổ sung đúng giấy tờ phù hợp với quyết định, hợp đồng đầu tư. Ví dụ, trong quyết định đầu tư của đơn vị có mục vốn xây lắp đầu tư nhưng đơn vị lại lấy chứng từ giải phóng mặt bằng để làm hồ sơ thanh toán… sẽ phải hoàn thiện lại hồ sơ” - Vụ trưởng Vụ Kiểm soát chi Trần Mạnh Hà giải thích.

10 sự kiện nổi bật của hệ thống KBNN

Đánh giá về những kết quả đã đạt được trong năm 2022, Phó Tổng Giám đốc KBNN Trần Thị Huệ cho biết, với truyền thống đoàn kết, cùng sự nỗ lực cố gắng của toàn thể đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong toàn hệ thống, sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính, cấp ủy và chính quyền các cấp tại địa phương, sự phối hợp của các ban ngành và đơn vị liên quan, hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã hoàn thành tốt chương trình công tác, góp phần cùng ngành Tài chính hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2022.

Trong đó, đáng kể nhất, ấn tượng nhất là 10 sự kiện sau: (1) Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 455/QĐ-TTg ngày 13/4/2022 về việc phê duyệt Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030. (2) Triển khai thành công mô hình thanh toán điện tử liên ngân hàng tập trung và liên thông các hệ thống công nghệ thông tin. (3) Xây dựng và triển khai ứng dụng thành công trên phạm vi toàn quốc Chương trình kiểm soát chi đầu tư (Chương trình ĐTKB-GD) để thực hiện kiểm soát, thanh toán các dự án đầu tư công theo phương thức điện tử. (4) Mở rộng phối hợp thu NSNN và thanh toán song phương điện tử với các NHTM; phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan đẩy mạnh thu phí, lệ phí, thu phạt qua Cổng dịch vụ công Quốc gia. (5) Hoàn thành công tác tổng hợp, lập Báo cáo quyết toán NSNN và Báo cáo Tài chính nhà nước năm 2020 trình Bộ Tài chính trình Chính phủ báo cáo Quốc hội. Báo cáo quyết toán NSNN năm 2020 đã được Quốc hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành cao, đạt tỉ lệ 90,96%. (6) Duy trì cung cấp 100% thủ tục qua DVCTT mức độ 4, đạt tỷ lệ 100% thuộc đối tượng tham gia DVCTT; hoạt động giao dịch với KBNN 24/7 (kể cả ngày nghỉ, ngày lễ) với số lượng chứng từ chi NSNN phát sinh hàng tháng trên Hệ thống DVCTT đạt trên 99%. (7) Triển khai thí điểm thanh toán tự động các khoản chi điện, nước, dịch vụ viễn thông theo ủy quyền của các đơn vị sử dụng ngân sách tại KBNN Hà Nội, KBNN Thành phố Hồ Chi Minh. (8) Quản lý ngân quỹ nhà nước an toàn, hiệu quả, đáp ứng đầy đủ, kịp thời các khoản thanh toán, chi trả của ngân sách nhà nước. (9) KBNN tiếp tục đứng ở vị trí thứ 2 trong số các đơn vị thuộc khối tổng cục thuộc Bộ Tài chính về việc thực hiện tốt công tác cải cách hành chính (CCHC). Kết quả đánh giá mức độ hài lòng của các đơn vị, tổ chức đối với chất lượng phục vụ của hệ thống KBNN năm 2022 đạt tỉ lệ 94,5%. (10) Ban hành quyết định và triển khai thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong hệ thống KBNN đến năm 2025.

Kết luận buổi họp báo, Phó Tổng Giám đốc KBNN Trần Thị Huệ cho rằng, trong điều kiện tình hình kinh tế trong nước và thế giới còn có nhiều diễn biến khó lường, nhiệm vụ đặt ra cho hệ thống KBNN trong năm 2023 và các năm tiếp theo là hết sức nặng nề, song với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính, sự phối hợp giúp đỡ của các Bộ, ban, ngành trung ương và địa phương và nhất là các cơ quan thông tấn, báo chí trong cả nước; đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống KBNN với truyền thống đoàn kết, tinh thần đổi mới và sáng tạo, ý thức tổ chức kỷ luật cao, sẽ quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần cùng ngành tài chính hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ tài chính – ngân sách trong năm 2023./.

Kim Chung

Theo: https://mof.gov.vn/webcenter/portal/tttc/pages_r/l/chi-tiet-tin-tin-tuc-tai-chinh?dDocName=MOFUCM260774
Ngày đăng 29/12/2022 00:47:36
1 views
Các tin khác
«   12345  »
Trang chủDanh bạ doanh nghiệpSở hữu trí tuệVăn bản pháp lýChương trình thương hiệuThông tin doanh nghiệp