banner-sapuwa
banner-quang-cao-2

Khắc phục vướng mắc, tập trung triển khai các dự án đầu tư công

Ngày đăng 20/11/2022 00:00:17

Chiều ngày 17/11, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã chủ trì cuộc họp với các đơn vị là chủ dự án đầu tư công giai đoạn 2021-2025, nhằm rà soát, đánh giá tiến độ và đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị tập trung cao độ giải ngân đúng tiến độ các dự án đã được phân giao.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định, việc thúc đẩy triển khai các dự án đầu tư công luôn được Lãnh đạo Bộ, Ban cán sự Đảng đặc biệt quan tâm và sát sao chỉ đạo.

Theo đó, để thực hiện được các mục tiêu, đạt được các kế hoạch của năm 2022 như đã điều chỉnh và tiếp tục tạo nền móng để thực hiện được kế hoạch của năm 2023, Bộ trưởng giao nhiệm vụ cho Ban chỉ đạo dự án, các chủ đầu tư và các đơn vị chức năng có liên quan 6 nhóm nhiệm vụ, cụ thể:

Một là, tập trung khắc phục triệt để những khó khăn, vướng mắc để có thể triển khai tiếp các nội dung của dự án đầu tư công đã được duyệt, yêu cầu hoàn thành cả về khối lượng công việc lẫn thanh quyết toán sử dụng vốn ngân sách theo kế hoạch trước ngày 31 tháng 12 năm 2022. Việc triển khai các dự án vừa phải đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ theo đúng yêu cầu về chuyên môn đồng thời vừa phải thực hiện nghiêm theo các quy định về Luật ngân sách.

Hai là, khẩn trương triển khai các thủ tục thanh quyết toán, tạm ứng theo quy định để giải ngân được vốn đã điều chỉnh sau ngày 30 tháng 9 năm 2022, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh tiến độ triển khai, thực hiện các dự án theo kế hoạch.

Ba là, các đơn vị là Chủ đầu tư phải thường xuyên phối hợp với Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp, Vụ Kế hoạch và các cơ quan chức năng có liên quan thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành có liên quan khác để thực hiện việc điều chuyển vốn (nếu có) theo đúng luật, phù hợp với thực tiễn, bảo đảm nguồn vốn được bảo toàn cho năm kế hoạch 2023 và các năm tiếp theo.

Bốn là, khẩn trương nghiên cứu, đề xuất kế hoạch của năm 2023, đảm bảo tính xác thực, tính khả thi trên tinh thần phải hoàn thành được mục tiêu đã đặt ra của dự án.

Năm là, quá trình thực hiện các nhiệm vụ trong dự án đầu tư công phải tuyệt đối tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành và hướng dẫn của các Bộ, ngành, các cơ quan chức năng. Đề cao trách nhiệm cá nhân, cá nhân chủ đầu tư, người đứng đầu của các đơn vị, cơ sở, ban chỉ đạo thực hiện dự án và đề cao trách nhiệm của các Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực.

Sáu là, cần nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm để xảy ra những hạn chế, yếu kém trong dự án đầu tư công thời gian vừa qua ở các đơn vị, các dự án và xử lý hoặc đề xuất xử lý (nếu có) theo quy định của Đảng, nhà nước.

Theo báo cáo tại Hội nghị, tổng vốn kế hoạch đầu tư công năm 2022 của Bộ Công Thương được Thủ tướng Chính phủ giao là 825,255 tỷ đồng. Đến ngày 23/3/2022, Bộ đã hoàn thành giao kế hoạch, đạt 100% số vốn Chính phủ giao.

Tuy nhiên, trong quá trình, triển khai, xuất hiện những khó khăn vướng mắc, dẫn đến một số dự án không đủ điều kiện khởi công trong năm 2022 và không có khả năng giải ngân kế hoạch vốn đã được giao.

Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022. Bộ Công Thương đã tiến hành rà soát và điều chỉnh kế hoạch năm 2022, đồng thời có văn bản đề xuất giảm kế hoạch vốn năm 2022. Đến hết tháng 10/2022, giá trị giải ngân của Bộ Công Thương đã đạt 50,1% số vốn đề xuất điều chỉnh.

Theo: https://moit.gov.vn/tin-tuc/hoat-dong/khac-phuc-vuong-mac-tap-trung-trien-khai-cac-du-an-dau-tu-cong.html
Ngày đăng 20/11/2022 00:00:17
1 views
Các tin khác
«   12345  »
Trang chủDanh bạ doanh nghiệpSở hữu trí tuệVăn bản pháp lýChương trình thương hiệuThông tin doanh nghiệp