banner-sapuwa
banner-quang-cao-2

Năm 2022, tổng doanh thu khối doanh nghiệp trung ương tăng 33,4%

Ngày đăng 07/01/2023 00:46:24

Theo tổng hợp từ các đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương, tổng doanh thu các tập đoàn, tổng công ty trong Khối ước đạt trên 2,02 triệu tỷ đồng, vượt 20% kế hoạch năm, tăng 33,4% so với năm 2021.

Phát biểu tại “Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023” của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ngày 6/1, ông Nguyễn Long Hải, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cho biết, năm 2022, bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt.

Lạm phát tăng cao,xu hướng tăng lãi suất, thắt chặt chính sách tiền tệ, suy giảm tăng trưởng; nguy cơ suy thoái kinh tế, rủi ro tài chính, tiền tệ, bát động sản, mất an ninh năng lượng, lương thực đang hiện hữu tại đa số các quốc gia trên thế giới.

“Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023”
của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Trong nước, hậu quả của dịch bệnh cần thời gian để khắc phục. Tác động của nhiều yếu tố bất lọi bên ngoài, tạo sức ép lớn với điều hành kinh tế vĩ mô, nhất là về lạm phát, tỷ giá, lãi suất, giá xăng dầu, nguyên vật liệu đầu vào biến động mạnh; chi phí sản xuất kinh doanh tăng cao, nhiều thị trường lớn, truyền thống của ta suy giảm. Bên cạnh đó, khi khó khăn thì những bất cập, những điểm yếu bên trong của nền kinh tế lại bộc lộ rõ nét hơn.

Trong bối cảnh đó, Đảng ủy Khối và các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ Khối đã nỗ lực khắc phục khó khăn, thách thức.

Các đảng ủy trực thuộc đã phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối tiếp tục khẳng định, nêu cao vai trò chủ đạo, dẫn dắt của doanh nghiệp nhà nước, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, bảo đảm việc làm cho người lao động.

Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2022 và tăng trưởng cao so với năm 2021, góp phần vào hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.

“Theo tổng hợp từ các đơn vị trong Khối, tổng doanh thu các tập đoàn, tổng công ty trong Khối ước đạt trên 2,02 triệu tỷ đồng, vượt 20% kế hoạch năm, tăng 33,4% so với năm 2021. Lợi nhuận trước thuế của các đơn vị tổng hợp ước đạt 195 nghìn tỷ đồng, vượt 61% kế hoạch năm, tăng 40,5% so với năm 2021; nộp ngân sách nhà nước của các đơn vị ước đạt 242 nghìn tỷ đồng, vượt 25,6% kế hoạch năm, tăng 6,4% so với năm 2021.

Các doanh nghiệp, ngân hàng trong khối đã quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, thăm hỏi động viên gia đình chính sách, khó khăn trên địa bàn cả nước với tổng số tiền trên 2810 tỷ đồng”, ông Hải nói.

Tại hội nghị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đã biểu dương toàn Đảng bộ, các cấp ủy đảng trực thuộc, đội ngũ cán bộ, đảng viên và toàn thể người lao động tại các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối về những kết quả đạt được trong năm 2022.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh biểu dươngkết quả đạt được trong năm 2022
củaKhối Doanh nghiệp Trung ương.

Đồng thời đề nghị Đảng bộ Khối cần nghiêm túc phân tích, đánh giá sâu hơn tồn tại, hạn chế và nguyên nhân đã chỉ ra trong Báo cáo tổng kết năm 2022, nhất là những nguyên nhân chủ quan trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Trên cơ sở đó, cần thảo luận thật kỹ, xác định được bài học, kinh nghiệm từ những kết quả đạt được cũng như tồn tại, hạn chế để có các giải pháp thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Đồng chí đề nghị các cấp ủy đảng thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ.

Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, nâng cao hiệu quả của công tác chính trị, tư tưởng. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, coi đây là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của các cấp uỷ, tổ chức đảng, gắn với thực hiện Cương lĩnh, Điều lệ và các chủ trương, đường lối của Đảng.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, chú trọng kiểm tra tổ chức đảng.

Các cấp uỷ đảng tăng cường lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp thực hiện tốt vai trò, chức năng, phát huy vai trò trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 24-KL/TW, ngày 30/12/2021 của Bộ Chính trị về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Hà Anh
Theo: https://doanhnghiepvn.vn/doanh-nhan/doanh-nghiep-24h/nam-2022-tong-doanh-thu-khoi-doanh-nghiep-trung-uong-tang-33-4/20230106033000586
Ngày đăng 07/01/2023 00:46:24
1 views
Các tin khác
«   12345  »
Trang chủDanh bạ doanh nghiệpSở hữu trí tuệVăn bản pháp lýChương trình thương hiệuThông tin doanh nghiệp