banner-sapuwa
banner-quang-cao-2

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng ủy Bộ Tài chính trong thực hiện nhiệm vụ tài chính-ngân sách

Ngày đăng 13/01/2023 00:44:00

Sáng 12/01, tại trụ sở Bộ Tài chính, Đảng uỷ Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Nguyễn Hữu Thân, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Bộ Tài chính chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị còn có các đồng chí đại diện Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng uỷ Bộ Tài chính; đại diện các Đảng bộ, chi Bộ trực thuộc Đảng uỷ Bộ Tài chính.

Đồng chí Nguyễn Hữu Thân, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Bộ Tài chính chủ trì Hội nghị

Lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện nhiệm vụ tài chính – NSNN

Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng tại Bộ Tài chính năm 2022 cho thấy, năm qua, tình hình trong nước và quốc tế có nhiều diễn biến khó khăn, phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến đời sống kinh tế xã hội của cả nước và hoạt động quản lý nhà nước của ngành Tài chính nói chung, Đảng uỷ Bộ Tài chính nói riêng. Tuy nhiên, Đảng uỷ Bộ Tài chính đã tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo; tăng cường phối hợp với Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức viên chức ngành Tài chính nghiên cứu, đề xuất, triển khai đồng bộ các giải pháp, hoàn thành xuất sắc, toàn diện các nhiệm vụ tài chính – NSNN được giao.

Trong đó, tổng thu NSNN năm 2022 ước đạt trên 1,8 triệu tỷ đồng, bằng 127,8% dự toán, tăng 15% so với năm 2021. Chi NSNN ước đạt khoảng 1,56 triệu tỷ đồng, bằng 87,5% dự toán, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2021. Chi NSNN chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước và thanh toán các khoản nợ đến hạn, đảm bảo kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và các nhiệm vụ chi an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng hưởng lương, lương hưu và trợ cấp xã hội từ NSNN.

Cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo. Bội chi NSNN và nợ công trong phạm vi Quốc hội cho phép. Giá cả thị trường được điều hành linh hoạt, góp phần kiểm soát lạm phát, giảm chi phí cho doanh nghiệp và người dân; thị trường tài chính tiếp tục được củng cố, tháo gỡ, xử lý kịp thời các khó khăn vướng mắc để thị trường chứng khoán phát triển lành mạnh, công khai, minh bạch; kỷ luật, kỷ cương tài chính được tăng cường.

Đồng chí Nguyễn Quang Trường, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương đánh giá cao các kết quả đã đạt được của Đảng uỷ Bộ Tài chính trong năm 2022

Về công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật, năm 2022, Bộ Tài chính đã hoàn thành 76 nhiệm vụ được giao, trong đó, đã trình Quốc hội thông qua Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi, cho ý kiến Luật Giá sửa đổi, và thông qua 03 Nghị quyết; trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thông qua 02 Nghị quyết và cho ý kiến về định hướng sửa đổi các Luật Thuế; trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành và ban hành theo thẩm quyền các Nghị định, Quyết định và Thông tư….

Chú trọng công tác xây dựng và phát triển Đảng

Đảng uỷ Bộ Tài chính và các cấp uỷ trực thuộc luôn đặc biệt quan tâm và triển khai toàn diện các nhiệm vụ về công tác tổ chức, cán bộ, công tác tổ chức cơ sở đảng, công tác bảo vệ chính trị nội bộ cũng như công tác phát triển Đảng viên.

Trong đó, Đảng uỷ Bộ đã quan tâm tổ chức Hội nghị trực tuyến kết nối với Trung ương, Đảng uỷ Khối nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết, kết luận của Trung ương đến các cấp uỷ Đảng trực thuộc, đạt yêu cầu về mục đích, nghiêm túc và hiệu quả. Đồng thời, ban hành các Quy chế làm việc, triển khai kịp thời, hiệu quả các Hội nghị theo hướng dẫn, thông báo của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương. Bên cạnh đó, tổ chức các lớp tập huấn cho cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra các cấp và các cán bộ chuyên trách công tác Đảng của Đảng bộ đảm bảo đúng đối tượng và chất lượng.

Đảng ủy Bộ cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 cho 271 Chi bộ trực thuộc. Đặc biệt, đã phối hợp tốt triển khai hoạt động của Ban chỉ đạo 35 về bảo vệ nền tảng tư tưởng chính trị của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của Bộ Tài chính và tham gia có hiệu quả viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch do Trung ương tổ chức.

Đảng uỷ Bộ và các cấp uỷ trực thuộc đã ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022; kế hoạch của Đảng uỷ Bộ thực hiện Kết luận số 34-KL/TW ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030. Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Bộ đã thực hiện kiểm tra, giám sát đối với 15 tổ chức đảng trực thuộc; các tổ chức đảng trực thuộc đã tổ chức kiểm tra, giám sát đối với 105 tổ chức đảng và 1089 Đảng viên. Toàn bộ các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc đã tự kiểm tra, đánh giá, rà soát, xây dựng báo cáo kết quả thực hiện theo yêu cầu, nội dung theo kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng uỷ Bộ phục vụ công tác, kiểm tra, giám sát của Đảng uỷ Khối….

03 đồng chí vinh dự được chỉ định bổ sung vào Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025

Về công tác phát triển Đảng, năm 2022, toàn Đảng bộ đã quyết định kết nạp đối với 268 Đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 265 đồng chí. Đồng thời, xây dựng Đề án kiện toàn, sắp xếp, chuyển giao tổ chức đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, hiệp hội trực thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính; dự thảo Đề án thành lập Văn phòng Đảng – Đoàn thể tại cơ quan Bộ Tài chính….

Các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác dân vận; đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phong trào thi đua dân vận khéo được Đảng uỷ Bộ Tài chính chỉ đạo quán triệt, thực hiện nghiêm túc và đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, góp phần đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất, hoàn thành nhiệm vụ được giao của toàn ngành.

Tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức Đảng, Đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, đồng chí Nguyễn Quang Trường, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong năm 2022 của Đảng uỷ Bộ Tài chính và đề nghị Đảng uỷ Bộ Tài chính tiếp tục chủ động, phối hợp hiệu quả hơn nữa với Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính trong lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành nhiệm vụ được giao năm 2023.

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết

Theo đồng chí Nguyễn Quang Trường, năm 2023, trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị thế giới còn diễn biến phức tạp, khó lường, ảnh hưởng đến nước ta, Đảng uỷ Bộ Tài chính cần cùng các tổ chức Đảng trực thuộc làm tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính, nhằm tạo khối đoàn kết trong toàn cơ quan, đơn vị, ngăn ngừa các vấn đề phức tạp phát sinh. Đảng uỷ Bộ Tài chính và các Đảng bộ, Chi Bộ trực thuộc cần tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức Đảng, Đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao, quan tâm thực hiện các Nghị quyết của Trung ương đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khoá XIII, Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII; Chỉ thị số 05-CT/TW của Ban Bí thư khoá XIII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030…

Đồng chí Nguyễn Quang Trường cũng lưu ý, năm 2023, Trung ương sẽ triển khai nhiều nội dung quan trọng, trong đó có quy định việc phải lấy phiếu tín nhiệm cấp uỷ giữa nhiệm kỳ gắn với việc tự kiểm điểm, tự phê bình. Đảng uỷ Khối các cơ quan trung ương sẽ có chỉ đạo cụ thể, đề nghị Đảng uỷ Bộ Tài chính quan tâm đến nội dung này....

Tiếp thu ý kiến của đại diện Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương và các ý kiến phát biểu tham luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Thân, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Bộ cho biết, trong năm 2023, Đảng uỷ Bộ Tài chính sẽ phát huy các kết quả đạt được trong năm 2022, phấn đấu, quyết tâm hoàn thành toàn diện nhiệm vụ được giao.

HP

Theo: https://mof.gov.vn/webcenter/portal/btcvn/pages_r/l/tin-bo-tai-chinh?dDocName=MOFUCM262637
Ngày đăng 13/01/2023 00:44:00
1 views
Các tin khác
«   12345  »
Trang chủDanh bạ doanh nghiệpSở hữu trí tuệVăn bản pháp lýChương trình thương hiệuThông tin doanh nghiệp