banner-sapuwa
banner-quang-cao-2

Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2010 của tỉnh ĐắkLắk

Ngày đăng 09/11/2016 10:29:49
Tải hồ sơ File Word

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH ĐẮK LẮK

 


 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


 

Số: 35/NQ-HĐND
 
Buôn Ma Thuột, ngày 22 tháng 12 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2010 của tỉnh ĐắkLắk

 


...

Ngày đăng 09/11/2016 10:29:49
Tải hồ sơ File Word
1 views
Các tin khác
Trang chủDanh bạ doanh nghiệpSở hữu trí tuệVăn bản pháp lýChương trình thương hiệuThông tin doanh nghiệp