banner-sapuwa
banner-quang-cao-2

Quy định 14-QĐ/TW năm 2001 về thi hành Điều lệ Đảng do Bộ Chính trị ban hành

Ngày đăng 27/10/2016 10:30:22

Số hiệu: 14-QĐ/TW Loại văn bản: Quy định Ngày ban hành: 2001-11-16
Người ký: Phan Diễn

BỘ CHÍNH TRỊ
-------
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------
Số: 14-QĐ/TW Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2001

 
QUY ĐỊNH


VỀ CỤ THỂ THI HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG

- Căn cứ Điều lệ Đảng;

- Được Ban Chấp hành Trung ương uỷ nhiệm tại Điều 3, điểm 11 Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư (số 06-QĐ/TW ngày 22-8-2001);

Bộ Chính trị quy định cụ thể thi hành Điều lệ Đảng (Đại hội IX thông qua) với các nội dung sau đây:

1. Điều 3: Về quyền của đảng viên.

1.1. Điều 3 (điểm 1): Quyền được thông tin của đảng viên.

Định kỳ hàng tháng, các cấp uỷ đảng thông tin cho đảng viên về tình hình và nhiệm vụ của đơn vị; các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, thời sự trong nước và thế giới, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của đảng viên, góp phần nâng cao nhận thức và tạo điều kiện cho đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, theo hướng dẫn của Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương.

...
Ngày đăng 27/10/2016 10:30:22
1 views
Các tin khác
«    12   »
Trang chủDanh bạ doanh nghiệpSở hữu trí tuệVăn bản pháp lýChương trình thương hiệuThông tin doanh nghiệp