banner-sapuwa
banner-quang-cao-2

Quy định mới về dán nhãn năng lượng: Thuận lợi cho doanh nghiệp

Ngày đăng 14/02/2017 02:02:35

Nếu như trước đây, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu thiết bị, hàng hóa thường gặp khó khăn vì những điều khoản trong Thông tư số 07/2012/TT-BCT ngày 04 tháng 4 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện và thiết bị sử dụng năng lượng… thì tới đây mọi thủ tục sẽ thuận lợi hơn khi Thông tư 36/2016/TT-BCT (Thông tư 36) chính thức có hiệu lực từ ngày 10/2/2017.

Doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm công bố và dán nhãn

Theo quy định tại Thông tư 36, doanh nghiệp không cần xin chứng nhận thực hiện thủ tục dán nhãn năng lượng (công bố mức hiệu suất năng lượng và dán nhãn năng lượng) cho phương tiện thiết bị nhập khẩu. Tuy nhiên, doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm công bố và dán nhãn. Bên cạnh đó, cho phép doanh nghiệp sử dụng kết quả thử nghiệm hiệu suất năng lượng một lần đối với mỗi model sản phẩm, áp dụng cho tất cả các sản phẩm hàng hóa sản xuất trong nước cũng như các lô hàng nhập khẩu có cùng model, cùng nhà sản xuất, xuất xứ và cùng đặc tính kỹ thuật (không giới hạn thời gian hiệu lực của phiếu thử nghiệm); cho phép việc thử nghiệm dán nhãn năng lượng được thực hiện bởi các tổ chức thử nghiệm độc lập hoặc các phòng thử nghiệm của nhà sản xuất trong nước và nước ngoài. Không giới hạn về việc phải thử nghiệm dán nhãn năng lượng tại các tổ chức thử nghiệm độc lập.

Doanh nghiệp đăng ký dán nhãn năng lượng được lựa chọn nhiều hình thức gửi hồ sơ như trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc qua mạng online, dịch vụ công ở mức độ 4 xử lý hoàn toàn trên mạng.

Ngoài ra, quy định điều kiện, trình tự thủ tục chỉ định tổ chức thử nghiệm và công nhận kết quả thử nghiệm của các tổ chức thử nghiệm đối với sản phẩm thiết bị cũng được quy định thông thoáng hơn. Cụ thể, đối với tổ chức thử nghiệm dán nhãn năng lượng trong nước chỉ cần đáp ứng quy định tại Điều 5 Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp. Như vậy, các tổ chức thử nghiệm độc lập và các phòng thử nghiệm của nhà sản xuất ở nước ngoài không cần đăng ký để được Bộ Công Thương chỉ định hay công nhận, thừa nhận. Các doanh nghiệp đăng ký dán nhãn năng lượng cho sản phẩm hàng hóa nhập khẩu chỉ cần gửi hồ sơ, tài liệu chứng minh các phòng thử nghiệm nêu trên đáp ứng các điều kiện và gửi kèm cùng hồ sơ đăng ký dán nhãn năng lượng về Bộ Công Thương.

Thông tư 36 cũng miễn trừ dán nhãn năng lượng đối với hàng hóa nhập khẩu phi thương mại, hàng hóa, phụ tùng thay thế, dự phòng nhập khẩu đơn chiếc phục vụ cho các công trình, dự án, nhà máy sản xuất; hàng hóa, vật tư thiết bị tạm nhập - tái xuất; hàng quá cảnh chuyển khẩu; hàng hóa doanh nghiệp trong nước sản xuất, gia công phục vụ xuất khẩu; hàng hóa thuộc lĩnh vực an ninh quốc phòng, bí mật quốc gia, an toàn bức xạ hạt nhân; đồng thời bổ sung quy định về dán nhãn năng lượng điện tử, theo đó, doanh nghiệp có quyền lựa chọn nhãn năng lượng điện tử đối với các phương tiện, thiết bị phù hợp cho việc sử dụng nhãn năng lượng điện tử hoặc sử dụng nhãn năng lượng giấy thông thường.

Nhiều chuyên gia cho rằng, đây được coi là bước đột phá lớn trong cải cách thủ tục hành chính của Bộ Công Thương, tuy nhiên cần tăng cường hậu kiểm để bảo đảm sự tuân thủ của doanh nghiệp sau khi Thông tư có hiệu lực.

Theo: Báo Công Thương Điện Tử
Ngày đăng 14/02/2017 02:02:35
1 views
Các tin khác
«   12345  »
Trang chủDanh bạ doanh nghiệpSở hữu trí tuệVăn bản pháp lýChương trình thương hiệuThông tin doanh nghiệp