banner-sapuwa
banner-quang-cao-2

Tái cơ cấu DN thuộc Bộ Nông nghiệp: Trọng tâm là các tập đoàn và tổng công ty

Ngày đăng 09/12/2016 07:43:47

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang nỗ lực tái cơ cấu DNNN do Bộ quản lý, trong đó trọng tâm là các tập đoàn kinh tế và các tổng công ty.

Theo ông Hà Công Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ đã sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp đối với 10 công ty và tổng công ty, cổ phần hóa 14 tổng công ty, trong đó nhà nước giữ cổ phần chi phối 10 đơn vị.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu cho 4 đơn vị gồm: Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc (Vinafood 1), Tổng Công ty Lương thực Miền Nam (Vinafood 2), và Tổng Công ty Cà phê Việt Nam.

Đồng thời tổ chức thẩm định và phê duyệt Đề án tái cơ cấu cho 10 tổng công ty nhà nước gồm: Tổng Công ty Cơ điện – Xây dựng nông nghiệp và Thủy lợi; Tổng Công ty Chè Việt Nam; Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam; Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam; Tổng Công ty Xây dựng nông nghiệp và PTNT; Tổng Công ty Rau quả - Nông sản; Tổng Công ty Vật tư nông nghiệp; Tổng Công ty Mía đường I và II; Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã tổ chức thẩm định và phê duyệt Đề án tái cơ cấu cho 5 doanh nghiệp độc lập trực thuộc Bộ, gồm: Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải; Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Nam Hà; Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa; Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Nông nghiệp; và Công ty TNHH MTV Thuốc Thú y Trung ương.

Theo đó, nội dung chính của các đề án tái cơ cấu là: Xác định ngành nghề sản xuất kinh doanh chính; nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp; phương án sắp xếp, đổi mới lại các đơn vị thành viên và các doanh nghiệp trực thuộc; thoái vốn; tái cấu trúc quản trị.

Theo: infonet.vn
Ngày đăng 09/12/2016 07:43:47
1 views
Các tin khác
«   12345  »
Trang chủDanh bạ doanh nghiệpSở hữu trí tuệVăn bản pháp lýChương trình thương hiệuThông tin doanh nghiệp