banner-sapuwa
banner-quang-cao-2

Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam: Nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ

Ngày đăng 10/04/2014 07:00:00

Kinh tế thế giới tiếp tục phục hồi chậm và chưa thực sự bền vững đã tác động bất lợi không nhỏ tới nền kinh tế trong nước, vì thế năm qua nhiều doanh nghiệp nội trong đó có Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) đang phải đối mặt với nhiều thách thức.

Nhưng, với nỗ lực khắc phục khó khăn hoạt động sản xuất, kinh doanh nói chung, cũng như công tác thương mại, mua sắm - đấu thầu và cung cấp dịch vụ nói riêng của các đơn vị thành viên trong Tập đoàn PVN đã thu được những kết quả đáng khích lệ, nâng cao uy tín về chất lượng dịch vụ...
 

Theo Tập đoàn PVN, doanh thu dịch vụ dầu khí năm qua đạt hơn 236,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 31% tổng doanh thu. Hiện, doanh thu của Tập đoàn vững vàng trên 3 lĩnh vực trụ cột gồm: Bán dầu thô; sản xuất điện - đạm - xăng dầu; dịch vụ dầu khí. Nhiều đơn vị dịch vụ đã hoàn thành vượt mức và về đích sớm kế hoạch năm 2013. Các chỉ tiêu tài chính (doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách tại một số đơn vị như: Tổng Công ty cổ phần: Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC), Khoan và Dịch vụ Khoan dầu khí (PVDrilling), Dịch vụ tổng hợp dầu khí (Petrosetco) về đích trước thời hạn 1-2 tháng. Việc mở rộng dịch vụ dầu khí ra nước ngoài được PVDrilling, PTSC… tiếp tục triển khai tích cực; uy tín và thương hiệu của các đơn vị làm dịch vụ ngày càng được khẳng định. Nhiều đơn vị sử dụng dịch vụ và cung cấp dịch vụ đã phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong công tác cung cấp dịch vụ ra nước ngoài, trong đó Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOil) tiếp tục triển khai kinh doanh dầu trên thị trường quốc tế, cung cấp dịch vụ xăng, dầu tại Lào và Singapore; PTSC tiếp tục đẩy mạnh mở rộng cung cấp tàu dịch vụ cho các nhà thầu dầu khí ở nước ngoài; PVD rilling đang triển khai dịch vụ khoan phục vụ cho các dự án tìm kiếm, thăm dò của PVEP tại Algeria… Tổng doanh thu dịch vụ ở nước ngoài năm 2013 của các đơn vị trong tập đoàn đạt 13,7 nghìn tỷ đồng. 

Năm 2014, tập đoàn phấn đấu doanh thu dịch vụ đạt 25-30% tổng doanh thu của toàn tập đoàn; trong đó phấn đấu đạt giá trị sử dụng dịch vụ trong nội bộ tập đoàn chiếm 55-65% tổng nhu cầu thuê dịch vụ toàn tập đoàn. Năm nay, yêu cầu về tính chuyên nghiệp trong dịch vụ kỹ thuật dầu khí ngày càng cao; điều kiện tìm kiếm thăm dò, khai thác dầu khí trong nước và nước ngoài ngày càng khó khăn đặt ra những thách thức mới cho dịch vụ kỹ thuật dầu khí. Vì thế, mục tiêu của tập đoàn là chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm đề án tái cấu trúc của từng đơn vị giai đoạn 2012-2015, trong đó tập trung phát triển dịch vụ dầu khí phục vụ 5 lĩnh vực chính của tập đoàn; giữ vững thị phần các dịch vụ truyền thống, chú trọng phát triển các sản phẩm dịch vụ chất lượng cao… Bên cạnh đó, Tập đoàn PVN tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" và sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án sử dụng vốn nhà nước. 

Trong công tác quản lý đấu thầu, năm qua tổng số gói thầu đạt được là 1.092 gói (không tính Vietsovpetro), trong đó các đơn vị trong ngành trúng thầu 406 gói. Năm 2014, các dự án điện, chế biến dầu khí và các dự án khác của tập đoàn/các đơn vị thành viên tiếp tục được triển khai và bước vào giai đoạn chính nên nhu cầu cung cấp dịch vụ, hàng hóa cho các dự án này rất lớn. Vì thế, thời gian tới tập đoàn tiếp tục hỗ trợ các đơn vị dịch vụ trong ngành có thêm nhiều cơ hội cung cấp dịch vụ cho các nhà thầu dầu khí thể hiện vai trò là đầu mối triển khai phối hợp, trao đổi thông tin thị trường và hợp tác về năng lực, kinh nghiệm giữa các đơn vị trong ngành để nâng cao tính cạnh tranh, tiết kiệm chi phí đầu tư, nhất là với công tác phát triển dịch vụ ra nước ngoài… Năm nay và các năm tiếp theo, khối lượng công việc không nhiều, tính cạnh tranh ngày càng tăng, Luật Đấu thầu mới với nhiều thay đổi… đòi hỏi sự nỗ lực lớn, phấn đấu liên tục của tất cả các bên liên quan.

Bên cạnh việc đề xuất các chủ trương để phù hợp với chính sách nhà nước trong tình hình mới, tập đoàn và các đơn vị sử dụng - cung cấp dịch vụ phải chủ động, tăng cường hợp tác, cam kết để cùng phát triển. Tập đoàn tiếp tục hỗ trợ các đơn vị sử dụng dịch vụ trong ngành, cung cấp thông tin và điều phối công việc, bằng mọi cách phải cạnh tranh có hiệu quả về chất lượng, giá cả, tiến độ… Đặc biệt, các đơn vị cần tập trung nhằm chuyên môn hóa cao, chủ động phối hợp đồng bộ, cùng chia sẻ để công tác đấu thầu - dịch vụ năm 2014 và các năm tiếp theo tiếp tục phát triển.

 

Theo: Theo hanoimoi.com.vn
Ngày đăng 10/04/2014 07:00:00
1 views
Các tin khác
«   12345  »
Trang chủDanh bạ doanh nghiệpSở hữu trí tuệVăn bản pháp lýChương trình thương hiệuThông tin doanh nghiệp