banner-sapuwa
banner-quang-cao-2

Tháo gỡ vướng mắc cho hoạt động sản xuất, kinh doanh

Ngày đăng 15/07/2017 03:04:25

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động sản xuất, kinh doanh; xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, tham nhũng của cán bộ; nâng cao chất lượng thể chế; siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính; chấn chỉnh các hoạt động lễ hội; tăng cường phòng, chống dịch sốt xuất huyết... là những chỉ đạo nổi bật của Chính phủ tại Nghị quyết số 61/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2017.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2017.

Nghị quyết nêu rõ: Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm có nhiều chuyển biến tích cực; tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội còn nhiều tồn tại, hạn chế.

Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải chủ động, linh hoạt hơn nữa trong điều hành, nỗ lực phấn đấu hoàn thành mục tiêu năm 2017, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng đã đề ra của từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và trách nhiệm của người đứng đầu, tạo chuyển biến tích cực trong 6 tháng cuối năm 2017.

Theo đó, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động sản xuất, kinh doanh; nâng cao chất lượng thể chế; siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính; đẩy mạnh tiêu dùng nội địa; chấn chỉnh các hoạt động lễ hội; tăng cường phòng, chống dịch sốt xuất huyết; tăng cường năng lực chống chịu biến đổi khí hậu; quy hoạch hệ thống dự trữ dầu thô, sản phẩm xăng dầu…

Theo: baophapluat.vn
Ngày đăng 15/07/2017 03:04:25
1 views
Các tin khác
«   12345  »
Trang chủDanh bạ doanh nghiệpSở hữu trí tuệVăn bản pháp lýChương trình thương hiệuThông tin doanh nghiệp