banner-sapuwa
banner-quang-cao-2

Tổng công ty Thăm dò khai thác dầu khí (PVEP) đổi mới doanh nghiệp

Ngày đăng 29/12/2013 07:00:00

Năm 2013 là năm PVEP đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch, công tác tìm kiếm thăm dò và phát triển khai thác tại các dự án dầu khí được triển khai tích cực, bảo đảm tiến độ đề ra; có được những kết quả to lớn đó là nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam trong việc tái cơ cấu đổi mới doanh nghiệp, đưa PVEP trở thành tổng công ty dầu khí thực thụ, có vị thế trong khu vực và thế giới.

Ðẩy mạnh tái cơ cấu

 

Thực hiện đề án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp PVEP đã thành lập Trung tâm kỹ thuật. Thành lập Tổ chuẩn bị triển khai cổ phần hóa các công ty con của PVEP sở hữu các dự án dầu khí ở nước ngoài; triển khai xây dựng Thỏa thuận Dịch vụ Ðiều hành giữa PVEP và các công ty thành viên; Thành lập Văn phòng đại diện tại Ca-dắc-xtan; Xây dựng và trình Tập đoàn phương án thành lập Công ty Ðầu tư Dầu khí nước ngoài tại Hoa Kỳ. Với chức năng chính là khai thác dầu và khí, Tổng Giám đốc PVEP Ðỗ Văn Khạnh cho biết: "Năm 2013, công tác phát triển mỏ được tích cực triển khai với việc đưa năm mỏ vào khai thác trong năm, tiếp tục thúc đẩy tiến độ chín mỏ năm 2014; có thể khai thác đồng thời tập trung nguồn lực triển khai các dự án trọng điểm và các hoạt động phát triển mỏ khác ở Bắc Mỹ, châu Phi, Nga và các nước thuộc Liên Xô trước đây nhằm gia tăng trữ lượng dầu khí".

 

Nhờ tích cực tìm kiếm, sàng lọc và đánh giá các dự án mới, đã ký được hai hợp đồng dầu khí mới ở trong nước. Các dự án nước ngoài đã đánh giá, sàng lọc được 71 cơ hội/dự án. PVEP đã, đang nghiên cứu, điều chỉnh chiến lược tiếp cận các cơ hội, tiếp xúc các đối tác tiềm năng, rút kinh nghiệm trong công tác tìm kiếm, triển khai các dự án thăm dò ở nước ngoài thời gian qua, nhằm ký kết được các dự án tốt trong thời gian tới.

 

Ở trong nước PVEP đã điều hành bốn dự án thăm dò trong nước tại lô 148-149, lô 102/10&106/10, lô 101-100/4, lô 42. Tiếp nhận và điều hành trực tiếp mỏ Sông Ðốc từ ngày 24-11-2013.

 

Tiếp tục ứng dụng có hiệu quả các công cụ quản lý điều hành dự án như các quy trình quản lý nội bộ, chỉ tiêu dự án, kiện toàn hệ thống cơ sở dữ liệu tại tất cả các mảng chuyên môn và đào tạo nhân sự góp phần "chuẩn hóa" và chuyên nghiệp hóa công tác quản lý nhân sự điều hành dự án. Tổng Giám đốc PVEP Ðỗ Văn Khạnh cho biết thêm: "Thúc đẩy triển khai phương án tái cấu trúc đã bước đầu mang lại hiệu quả về chi phí, nhân lực của Tổng công ty. Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đang tiếp tục được đẩy mạnh và nâng cao nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực cho PVEP trong thời gian tới".

 

Nghiêm túc thực hiện Nghị quyết 233/NQ-ÐU của BCHÐB Tập đoàn về Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam": PVEP đã chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thành viên, các công ty liên doanh tạo điều kiện và ưu tiên các đơn vị trong ngành cung cấp dịch vụ cho các dự án khai thác và thăm dò dầu khí.

 

Triển khai chương trình thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí và quán triệt đến từng đơn vị thành viên điều hành, các chi nhánh, các dự án PVEP điều hành chung. Kết quả tiết kiệm ngân sách (phần PVEP) tại 60 dự án của PVEP trong quá trình triển khai thực hiện CTCT&NS khoảng 32,78 triệu USD; tiết giảm chi phí quản lý bộ máy trong năm 2013 khoảng 31 tỷ đồng (kế hoạch năm 2013 đã đăng ký với PVN là 20 tỷ đồng).

 

 

Nhiệm vụ năm 2014

 

Năm 2014, PVEP tiếp tục thúc đẩy mạnh công tác thăm dò thẩm lượng tại các lô do PVEP điều hành chung và tham gia góp vốn trong và ngoài nước. Phấn đấu gia tăng trữ lượng phần PVEP đạt 17 -22 triệu tấn quy dầu từ các dự án (trong nước: 12 triệu tấn; nước ngoài: 2 triệu tấn) và từ ba đến tám triệu tấn từ mua mỏ mới). Phấn đấu đưa chín mỏ vào khai thác năm 2014 gồm: mỏ Thăng Long và mỏ Ðông Ðô - lô 01&02/97; mỏ Sư Tử Nâu và mỏ SVSW-6X lô 15-1; mỏ Diamond lô 01-02; mỏ Dừa lô 12W; dự án HCG-EOR lô 15-2; mỏ Cendor mở rộng (Pha 2) lô PM 304 và mỏ BRS lô 433a&416b.

 

Kiểm soát và thúc đẩy tiến độ triển khai các mỏ đang phát triển; đẩy mạnh thẩm lượng các đối tượng đã được thực hiện, hoàn thành công tác đánh giá phát triển và sớm đưa mỏ vào khai thác, đúng tiến độ, đặc biệt là các dự án có kế hoạch First Oil/First Gas các năm tiếp sau 2014 như: mỏ Thái Bình và mỏ Hàm Rồng lô 102-106, mỏ Tê Giác Trắng -H5 lô 16-1, mỏ MOM lô 433a&416b, mỏ KNV (lô 01/10 & 02/10)...

 

Khai thác an toàn, hiệu quả các mỏ đang và sẽ khai thác; thực hiện các biện pháp nâng cao hệ số thu hồi dầu; bảo đảm sản lượng khai thác dầu khí trong và ngoài nước.

 

Tích cực triển khai hoạt động thăm dò được Tập đoàn giao, tập trung đầu tư cho các hoạt động phát triển, khai thác các mỏ sớm đưa các trữ lượng đã phát hiện vào phát triển.

 

Xây dựng chính sách tiền lương phù hợp, có tính cạnh tranh nhằm thu hút được nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao và nhân sự Ban điều hành đáp ứng nhu cầu, yêu cầu phát triển của Tổng công ty.

 

Tập trung đào tạo nâng cao cho khối kỹ thuật và phi kỹ thuật, đào tạo cho cấp quản lý, tăng cường đào tạo nội bộ và đào tạo kỹ năng, truyền kinh nghiệm cho đội ngũ giảng viên nội bộ, đào tạo ngoại ngữ và kỹ năng công tác.

 

Về định hướng, công tác tái cấu trúc năm 2014, Chủ tịch PVEP Hoàng Ngọc Ðang cho biết: "Sẽ tiếp tục tập trung vào việc nâng cao năng lực điều hành các dự án theo từng lĩnh vực chuyên môn và địa bàn quản lý. Tổ chức sắp xếp lại các công ty điều hành dự án. Tiếp tục hoàn thiện Quy chế phân cấp thẩm quyền (Limits of Authority) của Tổng công ty để tăng cường hiệu quả công tác quản lý điều hành cũng như tăng quyền hạn và trách nhiệm của đội ngũ lãnh đạo Tổng công ty từ khâu lập kế hoạch đến giám sát, quản lý quá trình triển khai công việc. Bảo đảm cho các đơn vị thành viên của PVEP hoạt động có hiệu quả sau tái cấu trúc".

 

Theo: Theo nhandan.org.vn
Ngày đăng 29/12/2013 07:00:00
1 views
Các tin khác
«   12345  »
Trang chủDanh bạ doanh nghiệpSở hữu trí tuệVăn bản pháp lýChương trình thương hiệuThông tin doanh nghiệp