banner-sapuwa
banner-quang-cao-2

Tổng quan hoạt động xuất nhập khẩu của Tây Ban Nha năm 2021

Ngày đăng 24/02/2022 12:11:49

Năm 2021 hoạt động ngoại thương của Tây Ban Nha đã phục hồi mạnh mẽ mặc dù chịu những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, kết quả đã đạt trên mức thời điểm trước đại dịch.

Về kim ngạch:

Xuất khẩu của Tây Ban Nha tăng 21,2% trong giai đoạn từ tháng 1-12 năm 2021 so với cùng kỳ giai đoạn 2020 đạt 316,61 tỷ Euro và nhập khẩu tăng 24,8% lên 342,79 tỷ Euro. Theo thực tế, xuất khẩu tăng 12,4% so với cùng kỳ năm ngoái, do giá xuất khẩu tăng 7,9%, và nhập khẩu tăng 13,8% so với cùng kỳ năm ngoái do giá nhập khẩu tăng 9,7%.

Thâm hụt thương mại của Tây Ban Nha tăng lên 26,18 tỷ Euro (so với thâm hụt 13,42 tỷ euro cùng kỳ giai đoạn 2020). Tỷ lệ xuất/nhập khẩu đạt 92,4%, thấp hơn 2,7 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2020 (95,1%, số liệu tạm tính). Cán cân thương mại không tính sản phẩm năng lượng thâm hụt 852,2 triệu Euro, trái ngược với thặng dư 1,11 tỷ euro trong năm 2020, và cán cân thương mại các sản phẩm năng lượng thâm hụt tăng 74,3% so với cùng kỳ năm ngoái lên 25,33 tỷ Euro.

Về cơ cấu ngành hàng

Các lĩnh vực xuất khẩu chính của Tây Ban Nha trong năm 2021 là tư liệu sản xuất (chiếm 18,6% tổng kim ngạch xuất khẩu, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm trước), thực phẩm, đồ uống và thuốc lá (18,0% tổng kim ngạch, tăng 11,1%), sản phẩm hóa chất (17,0% trong tổng xuất khẩu, tăng 32,3%) và phương tiện đi lại (12,8% trong tổng xuất khẩu, tăng 5,0%).

Thị phần lớn nhất theo ngành hàng nhập khẩu của Tây Ban Nha là tư liệu sản xuất (chiếm 20,7% tổng nhập khẩu và tăng 14,3% so với cùng kỳ năm trước), theo đó là sản phẩm hóa chất (18,5% tổng kim ngạch nhập khẩu, tăng 28,5%), năng lượng (13,6% tổng nhập khẩu, tăng 72,3%) và thực phẩm, đồ uống và thuốc lá (11,5% tổng nhập khẩu, tăng 16,5%).

Trong số các phân ngành, đóng góp tích cực lớn nhất vào sự thay đổi hàng năm trong xuất khẩu của Tây Ban Nha (tăng 21,2%) là dầu và phụ phẩm (2,3 điểm phần trăm), thuốc chữa bệnh (1,9 điểm) và sắt thép (1,3 điểm điểm). Mặt khác, đóng góp tiêu cực lớn nhất theo phân ngành tương ứng với máy bay (-0,2 điểm).

Các phân ngành có đóng góp tích cực nhất vào sự thay đổi hàng năm trong nhập khẩu của Tây Ban Nha trong năm 2021 (tăng 24,8%) là dầu và phụ phẩm (4,7 điểm), thuốc chữa bệnh (2,2 điểm) và khí (1,7 điểm). Đóng góp tiêu cực duy nhất là máy bay (-0,1 điểm).

Về khu vực thị trường

Xuất khẩu sang EU chiếm 61,8% tổng kim ngạch xuất khẩu trong giai đoạn này (tăng từ 60,5% trong cùng kỳ năm 2020) và tăng 23,8% so với cùng kỳ năm ngoái và xuất khẩu sang khu vực đồng Euro ở chiếm 54,5% trong tổng xuất khẩu (so với 53,2% trong cùng kỳ năm 2020) và tương ứng tăng 24,3%. Xuất khẩu sang phần còn lại của thế giới là chiếm 38,2% tổng kim ngạch xuất khẩu (cùng kỳ năm 2020 là 39,5%) và tăng 17,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhập khẩu từ EU chiếm 49,9% tổng kim ngạch nhập khẩu trong năm 2021 (so với 51,8% của cùng kỳ năm 2020) và tăng 20,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhập khẩu từ khu vực đồng Euro lên tới 42,4% (cùng kỳ năm 2020 là 43,9%) và tăng trưởng 20,7%. Nhập khẩu từ phần còn lại của thế giới chiếm 50,1% tổng kim ngạch nhập khẩu (48,2% trong cùng kỳ năm 2020) và tăng 29,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thặng dư thương mại của Tây Ban Nha với Liên minh Châu Âu và với khu vực đồng Euro tăng lên tương ứng là 24,65 tỷ Euro và 27,17 tỷ Euro, từ thặng dư 15,64 và 18,41 tỷ Euro trong cùng kỳ năm trước. Thâm hụt thương mại với phần còn lại của thế giới tăng 74,9% so với cùng kỳ năm ngoái lên 50,83 tỷ Euro.

Về sự thay đổi hàng năm của xuất khẩu (tăng 21,2%), những đóng góp tích cực chính là của Pháp (3,2 điểm phần trăm), Bỉ (2,7 điểm), Ý (2,3 điểm) và Bồ Đào Nha (1,9 điểm). Điểm đến có mức đóng góp tiêu cực lớn nhất là Andorra (-0,05 điểm).

Về nhập khẩu, các quốc gia có đóng góp tích cực lớn nhất vào sự thay đổi nhập khẩu của Tây Ban Nha (tăng 24,8%) là Pháp (2,0 điểm phần trăm), Trung Quốc (2,0 điểm), Italia (1,8 điểm điểm) và Thụy Sĩ (1,7 điểm). Các điểm đến có đóng góp tiêu cực lớn nhất là Vương quốc Anh (-0,3 điểm), Venezuela (-0,1 điểm) và Congo (-0,1 điểm). Trong năm 2021, số lượng các nhà xuất khẩu Tây Ban Nha trên 1.000 Euro đạt 100.891, Tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó 41.082 đơn vị đã xuất khẩu ít nhất 50.000 Euro giá trị hàng hóa, nhiều hơn 8,3% so với cùng kỳ năm trước với mức tăng trong xuất khẩu là 21,2%. Đối với các nhà xuất khẩu thường xuyên (những nhà xuất khẩu đã xuất khẩu trong năm hiện tại cũng như ba năm trước đó), đã lên tới 59.169 trong giai đoạn này, chiếm 25,2% tổng số xuất khẩu và tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2020. Xuất khẩu của họ đạt 289,32 tỷ, 91,4% trong tổng kim ngạch xuất khẩu và tăng 17,7% so với cùng kỳ năm trước.

So với các khu vực địa lý khác, xuất khẩu hàng hóa của Tây Ban Nha tăng 21,2% so với cùng kỳ năm ngoái trong năm 2021, tỷ lệ cao hơn so với tỷ lệ đạt được của khu vực đồng euro (17,1%) và Liên minh Châu Âu (17,1%). Trong EU, xuất khẩu cũng tăng ở Đức (13,9%) và Pháp (15,2%). Bên ngoài EU, xuất khẩu của Vương quốc Anh tăng 9,4%, Hoa Kỳ là 23,1%, của Trung Quốc là 21,2% và của Nhật Bản là 21,5%.

Sự phục hồi tăng trưởng kinh tế thế giới, nhất là khu vực thị trường xuất khẩu chính của Tây Ban Nha như EU, Bắc Mỹ và châu Mỹ la tinh nêu trên; việc tăng cường thực hiện các chính sách kích thích kinh tế - tài chính, trong đó đặc biệt là Kế hoạch Hồi phục, Chuyển đổi và Tự cường (Recovery, Transformation and Resilience Plan); và cùng với dự kiến hoàn thành mở rộng diện tiêm chủng vắc-xin cho tất cả các đối tượng khoảng trên 95% dân số ngay trong nửa đầu năm 2022 là những yếu tố cơ bản cho dự báo tình hình hoạt động xuất nhập khẩu năm 2022 của Tây Ban Nha sẽ tiếp tục đà tăng trưởng khả quan.


 Nguồn:Thương vụ Việt Nam tại Tây Ban Nha
Theo: moit.gov.vn
Ngày đăng 24/02/2022 12:11:49
1 views
Các tin khác
«   12345  »
Trang chủDanh bạ doanh nghiệpSở hữu trí tuệVăn bản pháp lýChương trình thương hiệuThông tin doanh nghiệp