banner-sapuwa
banner-quang-cao-2

USAID tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực quản lý tài chính công

Ngày đăng 13/01/2023 00:50:47

Sáng 10/1, tại Hà Nội, Bộ Tài chính phối hợp với Cơ quan phát triển Hoa Kỳ (USAID) tổ chức Hội thảo nhằm tổng kết đánh giá kết quả và tiến độ thực hiện các nội dung trong Bản Ghi nhớ hợp tác (MoU) giữa hai bên năm 2022, cũng như thảo luận triển khai các hoạt động hợp tác trong năm 2023. Tham dự Hội thảo có đại diện Lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc Bộ Tài chính, các chuyên gia của USAID cùng công ty Integra.

Đại diện Bộ Tài chính và USAID chủ trì Hội thảo

Phát biểu khai mạc, bà Hoàng Diệu Linh - Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Tài chính) cho biết, trong thời gian qua, Bộ Tài chính và USAID đã phối hợp chặt chẽ, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung trong Bản Ghi nhớ hợp tác (MoU) giữa hai bên. USAID đã và đang triển khai các chương trình hỗ trợ kỹ thuật Hoa Kỳ dành cho Bộ Tài chính về quản lý tài chính công như tham gia thụ hưởng hỗ trợ kỹ thuật của dự án quản trị nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện giai đoạn 2014- 2018; Dự án hỗ trợ thi hành pháp luật về hội nhập giai đoạn 2010-2023; Bộ Tài chính cũng đã đang tiếp nhận và triển khai dự án tạo thuận lợi hóa thương mại 2019-2023 để giúp Việt Nam cải cách, hài hòa và đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan thúc đẩy thương mại.

bà Hoàng Diệu Linh - Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Tài chính) phát biểu khai mạc

Bản ghi nhớ hợp tác (MoU) giữa Bộ Tài chính và USAID về hỗ trợ kỹ thuật quản lý tài chính công giai đoạn 2022-2023 nhằm giúp Bộ Tài chính Việt Nam nâng cao năng lực quản lý tài chính công. Trên cơ sở Bản ghi nhớ hợp tác này, Bộ Tài chính và USAID đã phối hợp xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động trong năm 2023.

Tại hội thảo, báo cáo kết quả thực hiện MoU giữa Bộ Tài chính và USAID về hỗ trợ kỹ thuật quản lý tài chính công trong năm 2022, đại diện Công ty Integra cho biết: Integra đã phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, cùng các chuyên gia quốc tế và trong nước đã hoàn thành 4 kết quả đầu ra quan trọng như: (i) Báo cáo dự báo thu NSNN 2022 và giai đoạn 2022-2024 hoàn thành làm cơ sở đánh giá, phân tích và tham mưu cho Bộ Tài chính, nhằm hoàn thiện mô hình và dự thảo báo cáo. Mô hình dự báo kết hợp giữa các số liệu lịch sử thu thuế, phí và các khoản thu khác trong nhiều năm với một số biến vĩ mô của nền kinh tế và các chỉ tiêu kinh tế để dự báo thu NSNN cho giai đoạn 2022-2024, đồng thời nâng cao năng lực trình độ chuyên môn của các cán bộ dự báo ; (ii) Hoàn thành đào tạo sử dụng mô hình cân bằng tổng thể CGE và phương pháp luận trong đánh giá tác động chính sách tài chính giúp nâng cao năng lực đánh giá tác động chính sách của Viện CLTC và nâng cao chất lượng tham mưu, hoạch định chính sách cho Viện và BTC; (iii) Hoàn thành đào tạo nâng cao năng lực thanh tra, giám sát thực thi trên thị trường chứng khoán nhằm nâng cao năng lực giám sát, phân tích, cách nhận biết các dấu hiệu thao túng, nội gián, gian lận trên thị trường chứng khoán cơ sở và chứng khoán phái sinh; (iv) Hoàn thành Báo cáo về chính sách thương mại của Việt Nam và vị trí của Hoa Kỳ trong chính sách thương mại của Việt Nam là cơ sở cho việc xây dựng định hướng chính sách thương mại của Việt Nam với Hoa Kỳ để tăng cường mối quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong thời gian tới.

Đại diện Công ty Integra báo cáo kết quả thực hiện MoU giữa Bộ Tài chính và USAID trong năm 2022

Bên cạnh đó, trong năm 2022, USAID cũng đã hỗ trợ Bộ Tài chính thực hiện các chương trình đào tạo về phương pháp kinh tế lượng đánh giá tác động chính sách tài chính đến doanh nghiệp, kinh tế ngành và thu NSNN; Hoàn thiện khung pháp lý điều chỉnh thị trường chứng khoán giai đoạn 2021- 2025; xây dựng đề án chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030; Tổ chức đào tạo nâng cao năng lực thanh tra, giám sát trên thị trường chứng khoán; Xây dựng mô hình vốn trên cơ sở rủi ro cho thị trường bảo hiểm Việt Nam; cũng như nghiên cứu kinh nghiệm của Hoa Kỳ trong xây dựng một số báo cáo về thương mại, thuế quan và dịch vụ tài chính.

Toàn cảnh Hội thảo

Tại hội thảo, các chuyên gia của USAID, đại diện các đơn vị thuộc Bộ Tài chính trao đổi, thảo luận các nội dung liên quan tới triển khai hoạt động hợp tác giữa Bộ Tài chính và USAID trong năm 2023. Theo đó, các lĩnh vực phù hợp với ưu tiên của Bộ Tài chính gồm: Đánh giá tác động chính sách trong lĩnh vực tài chính ngân sách và hỗ trợ dự báo về thu chi ngân sách, trong đó tập trung nâng cao năng lực xây dựng và sử dụng các mô hình kinh tế lượng nhằm dự báo, đánh giá, phân tích kinh tế, tài chính – NSNN, hỗ trợ đào tạo chuyên sâu về việc sử dụng mô hình CGE trong đánh giá tác động chính sách; Hỗ trợ xây dựng và triển khai Chương trình hành động thực hiện Chiến lược tài chính giai đoạn 2021-2030, nhằm nâng cao năng lực đánh giá và thiết kế chính sách tài chính ứng phó với rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu bằng phương pháp kinh tế lượng; Hoàn thiện khung pháp lý điều chỉnh thị trường chứng khoán giai đoạn 2021-2025; Xây dựng đề án chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030; Nghiên cứu về thị trường giao dịch vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; Nghiên cứu xây dựng và triển khai thí điểm sản phẩm chứng khoán hoá các khoản nợ.

Đại diện Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Tài chính) trình bày dự thảo các nội dung triển khai hợp tác giữa Bộ Tài chính và USAID trong năm 2023

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng tập trung thảo luận các lĩnh vực ưu tiên hợp tác khác như: Xây dựng mô hình vốn trên cơ sở rủi ro cho thị trường bảo hiểm Việt Nam; Nghiên cứu kinh nghiệm của Hoa Kỳ trong xây dựng một số báo cáo về thương mại, thuế quan và dịch vụ tài chính; Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ tài chính, phát triển thị trường vốn, kinh tế số, chính sách tài chính xanh…

H.Thọ
Theo: https://mof.gov.vn/webcenter/portal/btcvn/pages_r/l/tin-bo-tai-chinh?dDocName=MOFUCM262603
Ngày đăng 13/01/2023 00:50:47
2 views
Các tin khác
«   12345  »
Trang chủDanh bạ doanh nghiệpSở hữu trí tuệVăn bản pháp lýChương trình thương hiệuThông tin doanh nghiệp