banner-sapuwa
banner-quang-cao-2

VDB yêu cầu Vinashin trả nợ thay cho 48 công ty con

Ngày đăng 02/08/2013 07:00:00

Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) cho biết, tính đến 30/6, có 48 đơn vị thuộc Vinashin không trả nợ đúng hạn cho 15 sở giao dịch, chi nhánh của VDB. Hiện các chi nhánh của VDB đã yêu cầu Vinashin thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh, trả nợ thay cho các công ty con này.

Theo thông tin của VDB, tính đến ngày 30/6/2013, đã có 48 đơn vị thuộc Vinashin vay vốn tại 15 sở giao dịch/chi nhánh VDB không trả được nợ đúng hạn cho VDB.

Hiện số nợ này đã được VDB chuyển sang nợ quá hạn và tính lãi quá hạn theo Hợp đồng tín dụng đã ký.

Trước tình trạng này, các chi nhánh VDB đã có công văn đề nghị Vinashin thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh, trả nợ thay số nợ gốc 289.037 triệu đồng đã quá hạn và lãi phát sinh đến hạn trả nhưng chưa trả.

VDB đã nhiều lần gửi công văn yêu cầu Vinashin thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh.

Gần đây nhất là ngày 8/4/2013, VDB đã gửi tiếp công văn số 1101 đề nghị Vinashin thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh và nhận nợ bắt buộc.

Tuy nhiên, đến thời điểm này, Vinashin chưa thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh, trả nợ thay theo cam kết tại các Chứng thư bảo lãnh của Vinashin. Vinashin cũng chưa nhận nợ bắt buộc đối với toàn bộ các khoản nợ doanh nghiệp thuộc Vinashin vay để trả nợ lương nhưng không trả được nợ khi đến hạn.

Được biết, góp ý cho phương án tái cơ cấu lao động của Vinashin, VDB thống nhất phương án: Chính phủ dùng nguồn hợp pháp cấp cho Vinashin để trả nợ cho VDB toàn bộ số nợ gốc đã vay và xóa các khoản lãi phát sinh nhằm giảm bớt khó khăn cho Vinashin trong quá trình phục hồi sản xuất kinh doanh và thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu.

Trường hợp Thủ tướng Chính phủ cho phép Vinashin được tiếp tục vay mới để giải quyết tiền lương, bảo hiểm xã hội cho người lao động, VDB yêu cầu Vinashin và các đơn vị thuộc Vinashin phải thanh toán hết các khoản nợ cũ cho vay trả nợ lương cho VDB trước khi thực hiện việc cho vay mới.

Theo: Theo baodautu.vn
Ngày đăng 02/08/2013 07:00:00
1 views
Các tin khác
«   12345  »
Trang chủDanh bạ doanh nghiệpSở hữu trí tuệVăn bản pháp lýChương trình thương hiệuThông tin doanh nghiệp