banner-sapuwa
banner-quang-cao-2

Xây nhà ở xã hội cho thuê được vay 80% tổng giá trị đầu tư

Ngày đăng 15/12/2015 07:00:00

- Thời hạn cho vay tối thiểu là 15 năm và tối đa không quá 20 năm với lãi suất không vượt quá 50% lãi suất cho vay bình quân.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mới ban hành Thông tư 25/2015/TT-NHNN hướng dẫn về việc cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội (NƠXH) đối với các TCTD được chỉ định theo quy định của Chính phủ. Đối tượng áp dụng của Thông tư là đối tượng vay vốn để đầu tư xây dựng NƠXH; Đối tượng vay vốn mua, thuê, thuê mua NƠXH; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở.

Thông tư quy định việc cho vay vốn ưu đãi phải đảm bảo đúng đối tượng, đáp ứng đủ điều kiện theo quy định; Trường hợp một đối tượng được hưởng nhiều chính sách vay vốn ưu đãi hỗ trợ nhà ở thì chỉ được áp dụng một chính sách hỗ trợ mức cao nhất; Trường hợp hộ gia đình có nhiều đối tượng được hưởng nhiều chính sách vay vốn ưu đãi thì chỉ áp dụng một chính sách vay vốn cho cả hộ gia đình. TCTD được chỉ định căn cứ vào nhu cầu vay vốn, khả năng hoàn trả nợ của khách hàng, khả năng nguồn vốn của mình để quyết định mức cho vay đối với khách hàng.

Xây nhà ở xã hội cho thuê được vay 80% tổng giá trị đầu tư với lãi suất không vượt quá 50% lãi suất bình quân. (Ảnh minh họa: KT) 

Đối với xây dựng NƠXH chỉ để cho thuê, mức cho vay tối đa bằng 80% tổng mức đầu tư dự án, phương án vay và không vượt quá 80% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay. Thời hạn cho vay tối thiểu là 15 năm và tối đa không quá 20 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên.

Đối với xây dựng NƠXH để cho thuê mua, bán, mức cho vay tối đa bằng 70% tổng mức đầu tu dự án, phuơng án vay và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay.

Trường hợp đầu tư xây dựng NƠXH để cho thuê mua, thời hạn cho vay tối thiểu là 10 năm và tối đa không quá 15 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên. Trường hợp đầu tư xây đựng NƠXH để bán, thời hạn cho vay tối thiểu là 5 năm và tối đa không quá 10 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên.

Đối với khách hàng vay vốn ưu đãi để mua, thuê, thuê mua NƠXH thì mức vốn cho vay tối đa bằng 80% giá trị hợp đồng mua, thuê, thuê mua nhà. Thời hạn cho vay tối thiểu là 15 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên.

Đối với khách hàng vay vốn ưu đãi để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở của mình thì mức vốn cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án vay và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay. Thời hạn cho vay tối thiểu là 15 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên.

Lãi suất cho vay ưu đãi đối với khách hàng vay vốn đầu tư xây dựng NƠXH do NHNN xác định và công bố trong từng thời kỳ. Lãi suất ưu đãi đối với khách hàng để mua, thuê, thuê mua NƠXH; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của NHNN trong tìmg thời kỳ. Các mức lãi suất này phải đảm bảo không vượt quá 50% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng trên thị trường trong cùng thời kỳ.

Thông tư 25/2015/TT-NHNN có hêệu lực thi hành từ ngày 10/12/2015./.

Theo: theo VOV
Ngày đăng 15/12/2015 07:00:00
1 views
Các tin khác
«   12345  »
Trang chủDanh bạ doanh nghiệpSở hữu trí tuệVăn bản pháp lýChương trình thương hiệuThông tin doanh nghiệp